Beleidsvoorstellen van de Vlaamse Ouderenraad voor toereikende aandacht en ondersteuning voor het psychisch welzijn van ouderen

De Vlaamse ouderenraad brengt sinds 2020 in haar campagne ‘Kopzorgen’ het psychisch welzijn van ouderen onder de aandacht. Op basis van o.a. 60 diepte-interviews met ouderen lanceren zij nu 22 adviezen aan zorgverleners en beleidsmakers voor structurele aandacht en ondersteuning. Deze staan uitgebreid omschreven samen met getuigenissen en praktijkvoorbeelden op de website van de Vlaamse ouderenraad en in een folder. We zetten de voor context van de huisartsgeneeskunde belangrijkste hier voor u op een rijtje.

Zet in op zichtbaarheid, bewustzijn en bronnen van veerkracht 

 • Maak werk van sensibilisering rond psychisch welzijn op oudere leeftijd. 
 • Creëer voor ouderen opportuniteiten om een betekenisvolengagement op te nemen, om zo psychisch onwelzijn te voorkomen.
 • Stimuleer ondersteuning rond verlieservaringen van ouderen. 

Creëer een grotere alertheid voor signalen van psychisch onwelzijn bij ouderen

 • Zorg voor meer aandacht voor psychosociaal welzijn van ouderen in de opleiding van zorg- en welzijnsprofessionals. 
 • Stimuleer aandacht voor signalen van psychisch onwelzijn bij elke zorg- en welzijnsprofessional. 
 • Realiseer een sterkere diagnostiek van psychische problemen bij ouderen.

Maak psychologische hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk voor ouderen

 • Zorg voor een transparanter psychologisch hulpverleningsaanbod.  
 • Zet ouderen in als ervaringsdeskundige om de drempel naar psychische hulpverlening te verlagen. 
 • Voorzie ondersteuning voor de naasten van ouderen met psychische problemen. 
 • Blijf huisartsen sensibiliseren over medicatiegebruik bij psychische problemen op oudere leeftijd en het belang van doorverwijzing naar psychologische hulp.
 • Blijf inzetten op multidisciplinaire samenwerking en een sterker casemanagement op het niveau van de eerstelijnszone. 
 • Organiseer de hulpverlening dicht bij ouderen zelf, in hun eigen omgeving.

Bouw gespecialiseerde psychologische hulp op maat van ouderen met een psychiatrische aandoening uit 

 • Voorzie voldoende ziekenhuiscapaciteit en een geïntegreerde opvolging van ouderen met een psychiatrische aandoening. 
 • Ontwikkel een goed gespreid zorgaanbod voor ouderen met een psychiatrische aandoening. 

Versterk de aandacht voor psychisch welzijn binnen de residentiële ouderenzorg

 • Realiseer warme, persoonsgerichte zorg en garandeer de nodige aandacht voor het wonen en leven in woonzorgcentra.
 • Bouw een sterke, psychologische functie uit binnen de residentiele ouderenzorg door dwarsverbindingen te leggen met de geestelijke gezondheidszorg.

Domus Medica onderschrijft deze voorstellen en zal vanuit de expertisedomeinen Chronische zorg en Psychosociale zorg meewerken aan de realisatie van de doelstellingen. Zo biedt Domus Medica vandaag al volgend vormingsaanbod aan ter ondersteuning van het welzijn van ouderen vanuit de huisartsenpraktijk.

Relevante LOKs: 

E-learning

Presentaties:

Emy Kool
Expertisedomeinverantwoordelijke Chronische zorg