Bedrog met beroepengidsen en domeinnamen

Recent ontving Domus Medica mails van bedrijven die zogezegd een jaarlijkse offerte opstellen voor een internetadvertentie in een bedrijvengids. Na betaling zou men als adverteerder te vinden zijn op een welbepaalde site voor een periode van twaalf maanden. 

Naast dergelijke voorstellen, circuleren ook voorstellen om Uw gegevens op te nemen in elektronische of traditionele beroepsgidsen, voorstellen om de domeinnaam van uw activiteit terug te kopen, voorstellen om reclame te maken op bepaalde websites of in regionale bladen, etc. 

Deze vormen van bedrog komen zoveel voor dat de FOD Economie er een webpagina met informatie en tips aan wijdde. 

Indien u zo’n voorstel ontvangt, is het belangrijk even een stap terug te nemen en dit voorstel goed te analyseren. Enkele nuttige reflexen indien het voorstel twijfelachtig of te mooi om waar te zijn is, dan wel indien u het voorstel niet (helemaal) begrijpt: 

  • Onderteken niets: de handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.
  • Betaal niets: zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermelding “herinnering” al dan niet is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met de gevraagde dienst. 
  • Al ondertekend en betaald? Stop eerst en vooral alle verdere betalingen. Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk, mag u dit melden bij het meldpunt van de FOD Economie. Indien u uw rechten wil laten gelden (bv. een terugbetaling bekomen, kosteloze verbreking van de ondertekende overeenkomst, etc.), kunnen enkel gerechtelijke overheden u hierbij helpen. U kan een advocaat raadplegen om u bij te staan in deze procedures. 

Meer informatie vindt U op de website van de FOD Economie. De FOD Economie raadt u aan uiterst voorzichtig te zijn wanneer u aanbiedingen ontvangt van bepaalde bedrijven. Bekijk deze lijst met bedrijven zeker! 
 

Voorbeeld van een mail over vermelding in een bedrijvengids