Artsen Zonder Grenzen beëindigt coronaprojecten in België

Na een missie van iets meer dan 3 maanden, beëindigde Artsen zonder Grenzen vorige vrijdag haar ondersteunende activiteiten als  respons op de Covid-19-epidemie in België.

Sinds 15 maart was Artsen zonder Grenzen actief in België en onze projecten focusten zich op drie vlakken:

  1. De ondersteuning van WZC in de 3 regio's,
  2. De zorg voor Covid-19 patiënten in de kwetsbare bevolking in Brussel (daklozen, migranten, …),
  3. Ondersteuning aan bepaalde schakelzorgcentra en ziekenhuizen in de provincies Antwerpen, Limburg en Henegouwen.

Vandaag, met het einde van onze activiteiten in België, wordt een pagina omgedraaid. We openen nieuwe projecten elders in de wereld waar de epidemie nog steeds hevig woedt.

Ik wil jullie hartelijk bedankt voor de constructieve samenwerking van de voorbije maanden. Ik hoop dat we de behoeften van de woonzorgcentra mee op de kaart hebben kunnen zetten en dat de nodige ondersteuning geboden zal worden, nu en in de toekomst.

We waren verheugd te lezen dat Minister Beke 15 mobiele teams voorziet in Vlaanderen ter ondersteuning van de woonzorgcentra. We hopen eveneens dat de referentie naar en samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg vlot en kwalitatief zal verlopen.

Nogmaals bedankt voor uw medewerking, uw interesse, uw gedrevenheid en inzet van de voorbije maanden.

Met hartelijke groeten,

Dr. Sofie Spiers  |  Project Medical Referent – COVID-19 – Belgium