Afficheren van tarieven wordt verplicht

Op 12 november 2021 is een wet over het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers in het Staatsblad gepubliceerd.  Meer bepaald voorziet deze wet in de wettelijke verplichting om voorafgaand aan elke verstrekking de patiënt duidelijk te informeren over de tarieven die zij aanrekenen. De arts zal een onderscheid moeten maken tussen de verzekeringstegemoetkoming, het persoonlijk aandeel en, indien van toepassing, het maximale bedrag van het supplement.

In de wettekst is bepaald dat de zorgverstrekker een duidelijke affiche moet hangen, zichtbaar voor de patiënt en indien van toepassing ook zichtbaar op de online kanalen van de zorgverstrekker.

Het is de bedoeling dat de medicomut een voorstel zal opmaken met daarbij de oplijsting van de meest gangbare verstrekking en een model van affiche. Het verzekeringscomité zal dit voorstel uiteindelijk moeten goedkeuren.

Van zodra het goedgekeurde voorstel is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, treedt deze wet in werking en moet iedere zorgverstrekker hieraan voldoen. Uiteraard zal Domus Medica de artsen hiervan tijdig informeren en voldoende informatie verstrekken.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke beroepspromotie