Afbouw van de inzet van crisisvrijwilligers Rode Kruis

Het uitbreken van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen en richtlijnen betekenden voor veel zorgvoorzieningen een aanpassing in organisatie en veel bijkomende taken. Daarnaast konden heel wat personeelsleden door besmetting of ziekte niet worden ingezet. Rode Kruis-Vlaanderen kreeg als vrijwilligersorganisatie al snel de vraag om ondersteuning te bieden in deze crisisperiode. Dat deden ze door de werking voor crisisvrijwilligers op te zetten in maart 2020. Ze bouwden de inzet na de eerste golf af eind mei 2020 en her-activeerden het project in oktober 2020.

Mede door de spontane solidariteit van burgers en gerichte oproepen naar de bevolking groeide deze vrijwilligerspool sinds oktober 2020 tot meer dan 15.000 vrijwilligers over heel Vlaanderen. Tijdens de tweede golf werd er door 3.750 vrijwilligers ondersteuning gegeven in bijna 300 voorzieningen, triage- of huisartsenpraktijken, bloedcollectes, testcentra …

Afbouw van de inzet van crisisvrijwilligers

Tijdens de twee periodes heeft Rode Kruis-Vlaanderen de inzet steeds geëvalueerd in functie van de noden. Ze merken dat op dit moment de vraag naar logistieke ondersteuning is afgenomen.
Daarnaast begint Rode Kruis-Vlaanderen stilaan ook haar lopende taken, opdrachten en projecten terug op te nemen.

Daarom zal Rode Kruis-Vlaanderen de inzet van crisisvrijwilligers binnen voorzieningen en huisartsenpraktijken ,… afbouwen en beëindigen op 31 maart 2021.

Sinds 15 maart nemen ze geen nieuwe aanvragen en meer op. Voorzieningen en huisartsenprakijken die reeds een account hebben en crisisvrijwilligers inzetten kunnen tijdssloten blijven maken voor inzet tot en met 31 maart. Indien de ondersteuning niet meer nodig is kan deze ook vroeger afgesloten worden. Belangrijk is dat crisisvrijwilligers die nu binnen uw voorziening worden ingezet dit na 31 maart 2021 niet langer kunnen doen als Rode Kruisvrijwilliger.