ACHG synthese nota: Thuisopvolging en behandeling van COVID-19-patiënten

21 jan 2021

Over de thuisopvolging en behandeling van COVID-19 besmette personen/patiënten met matige tot milde symptomen. 

Een ACHG synthese nota. (eindredactie J.Degryse) 

Huisartsen staan ervoor in dat zieke COVID-19 patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. In dit verband is een zorgvuldig opvolgen en tijdige verwijzing van patiënten met hoge zorgnoden naar het ziekenhuis belangrijk en wordt ook de opvang en opvolging van patiënten die na een medium care ziekenhuisopname ontslagen worden actueel.

Dit synthesedocument gaat niet over de lange termijn revalidatie van ex-Covid 19 patiënten maar is gericht op enerzijds patiënten met vaak milde symptomen die thuis opgevolgd worden en anderzijds op de nog herstellende patiënten die pas ontslagen werden uit het ziekenhuis.