Aanvraag voor geïntegreerde praktijkpremie heropend tot 31 december

Vanuit het werkveld ontving de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) signalen dat er artsen zijn die hun geïntegreerde praktijkpremie niet op tijd hadden aangevraagd omwille van de COVID-19 drukte. Op de medicomut van 29 november vroeg AADM een uitstel voor artsen die nog geen praktijkpremie hadden aangevraagd. Het Riziv antwoordde hierop positief. Artsen die nog geen geïntegreerde praktijkpremie hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tussen 1 december en 31 december.
 
Het Riziv gaat daarnaast ook bekijken om in de toekomst de praktijkpremie automatisch toe te kennen indien artsen voldoen aan de parameters.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke beroepspromotie