Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie 2020: voor 31 oktober!

U kunt nog tot 31 oktober de geïntegreerde praktijkpremie voor 2020 aanvragen via MyRiziv. Deze premie is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Huisartsen-in-opleiding met een aanvaard softwarepakket in 2020 hebben standaard recht op 800 euro.