AADM ondertekent conventieakkoord 2022

Deze avond, 21 december, hebben artsen, ziekenfondsen en de overheid een conventieakkoord voor 2022 gesloten. De beperkte indexmarge maakte geen grote budgettaire verschuivingen mogelijk. Maar er zijn mede onder impuls van de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM), belangrijke keuzes gemaakt in het bijzonder op het vlak van werken met gezondheidszorgdoelstellingen, hervorming van de nomenclatuur, transparantie in verband met afdrachten, de co-governance in de ziekenhuizen en ten slotte op het vlak van de noodzakelijke reorganisatie van de gezondheidszorg. De duurtijd van dit akkoord is twee jaar.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Hoewel het geen gemakkelijke onderhandelingen waren onder andere door de beperkte indexmarge, zijn er een aantal belangrijke toekomstgerichte projecten geformuleerd zowel voor huisartsen als specialisten. Vanaf januari zal de verhoogde tegemoetkoming voor het GMD bij chronische patiënten uitgebreid worden tot de leeftijdsklasse van 30 tot 85 jaar. De toegekende index bedraagt 0,73%. Er is een bijkomend engagement om volgend jaar minimaal 100 miljoen euro te spenderen aan de zorgondersteuning in de praktijk en de opwaardering van de raadpleging. Met andere woorden hetgeen voorligt is verdedigbaar, daarom kan AADM dit akkoord ondertekenen.”

Voor AADM is het altijd al van belang geweest dat er fundamentele keuzes in de gezondheidszorg worden gemaakt, zeker na de afgelopen twee jaren. Dr. Dieter Vercammen, voorzitter Artsenbelang: “In de conventie van 2021 werd een eerste voorzichtige aanzet gegeven om gezondheidszorgdoelstellingen uit te werken. Op deze manier komen we tot een meerjarenkader. Het is de bedoeling om in 2022 en 2023 hieraan verder te werken. Hiervoor zullen we onder andere via appropriate care maatregelen extra middelen vrij maken die geheel of gedeeltelijk in de sector zullen geherinvesteerd worden. Ook de herziening van de nomenclatuur zal een versnelling hoger schakelen.”

De belangrijkste elementen voor AADM in het akkoord 2022 zijn:

 1. Realiseren van gezondheidszorgdoelstellingen en doelmatige zorg
 2. Post-COVID tijdperk voorbereiden
 3. Een duidelijke versnelling bij de hervorming nomenclatuur
 4. Een duidelijke investering in de eerste lijn waaronder:
  • Een stapsgewijze herwaardering van raadplegingen
  • Zorgondersteuning in de huisartsenpraktijk
  • Een uitbreiding van de verhoogde tegemoetkoming voor het beheer van het GMD bij chronische patiënten
  • Een starterspremie voor startende huisartsen
  • Verdere stijging van het wachtpostenbudget
 5. De financiële toegankelijkheid vergroten door het verbod op derdebetaler af te schaffen
 6. Een grondige facelift van de Riziv-organen.

Het akkoord stelt alle partners voor duidelijke uitdagingen. Vertrouwen en het nakomen van de genomen engagementen zullen essentieel zijn om deze hervormingen te doen slagen. Alle actoren (artsen, ziekenhuisbeheerders, overheid, andere zorgverleners en patiëntenverenigingen, sociale partners,…) zullen met een open blik het debat ten gronde moeten aangaan om de gezondheidszorg fundamenteel te hervormen om de toekomst van ons gezondheidszorgsysteem te vrijwaren.

Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica