70% van de huisartsen wil testcentra deze winter openhouden

De afgelopen weken peilde Domus Medica bij 1336 artsen welke prioriteiten zij dit najaar zien op vlak van infectiesurveillance. Domus Medica stelde in deze enquête vragen rond drie thema’s: de teststrategie voor de winter 2021-2022, de hervaccinatie indien noodzakelijk en tot slot hun nood aan ondersteuning. Opvallende vaststelling: maar liefst zeven op tien huisartsen wensen de testcentra open te houden komende winter.

Op de enquête van Domus Medica kwam een grote respons van 1336 artsen. De conclusies zijn gebaseerd op de volledig ingevulde enquêtes van 1142 artsen. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “We zijn heel tevreden met de reacties van de artsen op deze enquête. Het leeft duidelijk onder artsen. We kunnen dankzij deze peiling de juiste prioriteiten brengen in gesprekken bij de overheid.” 

Teststrategie

70,67% wenst de testcentra open te houden in de winter 2021-2022; 21,45% weet het nog niet. In de toelichting bij het antwoord ‘ik weet het niet’ stellen we vast dat de huisartsen de evolutie van de epidemie afwachten. 

Bij de symptomatische patiënten doen de huisartsen liever zelf een klinische inschatting en testen ze deze groep liever zelf (59,37%), ook in de winter van 2021-2022 (59,46%). Het testen van de hoogrisicocontacten (64,39%), reizigers (61,91%), prehospitaalscreening (53,38%) zien de huisartsen liever buiten de huisartsenpraktijk in de winter 2021-2021.

35,2% van de huisartsen heeft de wens om de triagecentra open te houden in de winter 2021-2022; 27,85% weet het nog niet. Uit een analyse van deze artsen blijkt dat zij de evolutie van de epidemie wensen af te wachten.

39,05% vindt dat de huidige testindicaties in de winter 2021-2022 niet aangepast moeten worden. Indien er aanpassingen moeten gebeuren, zien de huisartsen deze liefst voor de gevaccineerde groep.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “In de winter 2021-2022 zal heel veel afhangen van de evolutie van de epidemie. Toch is dit een signaal waarvoor we de ogen niet moeten sluiten. Het is duidelijk dat artsen zich wensen terug te plooien op hun kerntaak en dat is zorg bieden. Het testen van reizigers en hoogrisicopatiënten zien zij liever niet in de praktijk.”

Hervaccinatie

Indien een hervaccinatie van de gehele bevolking aan de orde is, vindt 40,46% van de huisartsen dat dit in vaccinatiecentra moet gebeuren. 34,33% vindt dat een combinatie mogelijk moet zijn. 18,46% doet dit het liefst in de eigen praktijk.

Indien een hervaccinatie van de risicopopulatie aan de orde is, vindt 39,05% van de huisartsen dat dit in de eigen praktijk moet kunnen; 29,77% vindt dat een combinatie mogelijk moet zijn.

Op de vraag “indien de vaccinatiecentra blijven bestaan, waar wenst u de griepvaccinatie te laten doorgaan” wenst 58,14% dit te laten doorgaan in de eigen praktijk. 23,73% vindt dat een combinatie mogelijk moet zijn.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden omtrent hervaccinatie, zien we dat we niet zomaar de vaccinatiecentra kunnen sluiten, hoewel huisartsen ook aangeven dat dit wel in een andere vorm kan zijn dan de huidige vaccinatiecentra. De huisartsen geven aan dat eventuele vaccinatie in een vaccinatiecentrum wel gecombineerd moet kunnen worden met vaccinatie in de eigen praktijk.”

Ondersteuning 

Huisartsen geven aan dat de druk heel hoog is op dit moment, maar dit wel aankunnen (51,49%). Dat is 24,94% beter dan tijdens de bevraging in september 2020. Op dat moment gaf 26,55% aan dat de druk hoog is, maar dit aan te kunnen. 

42,44% voelt zich nog steeds bevlogen en geeft aan dat de balans werk-privé in evenwicht is. In de toelichting zien we dat veel huisartsen aangeven dat het afgelopen jaar heel zwaar heeft gewogen. 

In de peiling vroegen we ook naar de ondersteuningsnood. Zoals in vroegere enquêtes aangehaald, blijft de administratieve belasting (65,94%) op nummer één staan. Daarnaast ervaren huisartsen een nood aan ondersteuning in de praktijk via een praktijkassistente (45,71%) en/of praktijkverpleegkundige (33,27%). Ten slotte geven de huisartsen aan dat taken buiten de huisartsenpraktijk zoals wachtdiensten (30,12%) en taken in de test- en triagecentra (34,41%) een extra belasting vormen.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Het is bijzonder positief dat het beter gaat met de huisartsen dan in het najaar 2020. Toch moeten we voorzichtig zijn. Heel wat artsen zitten op hun tandvlees. Het afgelopen jaar heeft zwaar op hen gewogen. Het is duidelijk dat er nog heel wat werk op de plank ligt en dat we verder moeten investeren in het ondersteunen van de huisartsen.”