Insomnia en Afbouw 2024

Met externe begeleider - gratis

‘Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets (beters) voor?’ Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier effectief soelaas te bieden. Verwachtingen van patiënt en arts lopen dikwijls uiteen en toegankelijke, niet-medicamenteuze alternatieve aanbieden is lang niet altijd evident.

De ‘LOK insomnia’ wil een pragmatische inkijk geven in hoe je als huisarts effectief kan bijdragen tot een betere slaap van deze patiënten zonder een voorschrift voor slaap- of kalmeermiddelen. 

De ‘LOK afbouw’ biedt concrete handvaten hoe je te werk kan gaan bij de afbouw van benzodiazepines, van het probleem aansnijden tot werkbare afbouwschema’s, ondersteund door motivationele en praktische tools.

Gratis aanbod

Zes LOK’s insomnia en negen LOK’s afbouw kunnen gratis aangeboden worden vanuit een financieringsproject door de FOD Volksgezondheid. Beide LOK’s worden gegeven door een ervaren trainersduo huisarts-psycholoog.

Per LOK-vorming moet een minimum van 15 deelnemers worden verzekerd. 

Aanvraag LOK

Ter voorbereiding is informatie beschikbaar op: www.gebruikvanpsychofarmaca-gids.be

Publicatie datum
Revisiedatum