Insomnia

Met externe begeleider - betalend

Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets voor?

Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier toch effectief soelaas bij te bieden. Verwachtingen van patiënt en arts lopen dikwijls uiteen, niet in het minst omwille van het ontbreken of niet kennen van toegankelijke en werkbare niet medicamenteuze alternatieven.

Deze LOK wil een pragmatische inkijk geven in hoe je als huisarts ook effectief kan bijdragen tot een betere slaap van deze patiënten zonder een voorschrift voor slaap- of kalmeermiddelen.

De in 2018 herziene richtlijn Insomnia van Domus Medica wordt hierbij interactief uitgelegd, doorspekt met allerhande praktische en niet medicamenteuze tools rond de aanpak van slapeloosheid in de eerste lijn.


Ter voorbereiding is beschikbaar:

 

De gratis LOK aanvragen werden ondertussen allemaal ingeboekt.

 

Deze LOK wordt door een duo sprekers gegeven.

ONLINE: Kostprijs: € 520 (€260 per spreker)

FYSIEK: Kostprijs: € 700 (€ 350 per spreker en verplaatsingsonkosten reeds inbegrepen)

Betaling na de LOK-training aan de sprekers.

Publicatie datum