Insomnia

Met externe begeleider - betalend

Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets voor?

Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier toch effectief soelaas bij te bieden. Verwachtingen van patiënt en arts lopen dikwijls uiteen, niet in het minst omwille van het ontbreken of niet kennen van toegankelijke en werkbare niet medicamenteuze alternatieven.

Deze LOK wil een pragmatische inkijk geven in hoe je als huisarts ook effectief kan bijdragen tot een betere slaap van deze patiënten zonder een voorschrift voor slaap- of kalmeermiddelen.

De in 2018 herziene richtlijn Insomnia van Domus Medica wordt  hierbij interactief uitgelegd, doorspekt met allerhande praktische en niet medicamenteuze tools rond de aanpak van slapeloosheid in de eerste lijn.

Deze LOK kan gratis aangeboden worden vanuit een financieringsproject door EBPracticenet en wordt gegeven door ervaren trainersduo’s huisarts-psycholoog.
Het maximum aantal voor deze gratis LOK werd bereikt. Momenteel wordt er nagevraagd of er een verlenging kan gegeven worden om deze alsnog gratis aan te bieden.

Deze LOK kan nu ingeboekt worden maar dient vergoed te worden aan de sprekers. Per trainer (huisarts en psycholoog) dient men € 280,00 te voorzien.

Ter voorbereiding kan http://www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be/ geraadpleegd worden.