‘De Kloof Overbrugd – Juridische aspecten van dementie’

Met externe begeleider - betalend

In een duo lezing met een advocaat, die zich specialiseert in de materie, wordt een lezing gegeven in een begrijpelijke taal met voorbeelden uit de praktijk en oplossingsgericht!
Er worden onderwerpen aangekaart zoals verzekeringen, aansprakelijkheid, bewindvoering maar ook de zorgvolmacht en de patiëntenrechten.

Het pakket werd ontwikkeld door neuroloog An Vakaet en advocaat Erik Langerock die dit thema voor u komen toelichten. Voor meer informatie kan U terecht op de website www.dekloofoverbrugd.be

De kostprijs voor deze LOK-sessie, voor boekingen vanaf 2022, bedraagt 300 euro voor de provincie Oost-Vlaanderen en 400 euro voor de andere provincies, rechtstreeks aan de sprekers te betalen.

Deze lezing kan ook virtueel gegeven worden, waardoor de kostprijs 300 euro bedraagt ongeacht de locatie van de LOK-groep (tenzij de sprekers zich hiervoor buiten de provincie Oost-Vlaanderen dienen te begeven).

 

 

Publicatie datum