Cervixkankerscreening: Aanpak in de huisartspraktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Deze LOK maakt aan de hand van casussen duidelijk hoe je cervixkanker best opspoort en resultaten opvolgt. Hij introduceert het Vlaams bevolkingsonderzoek naar de opsporing van cervixkankers en welke rol de huisarts daar in speelt.

Ontwikkeld door Domus Medica met steun van de Vlaamse Overheid.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …

Publicatie datum