Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - betalend

Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts-psycholoog:

  • hoe (differentiaal)diagnostiek in de huisartsenpraktijk vorm kan krijgen
  • een dipje is daarom nog geen depressie: hoe schat je de ernst in bij een depressieve episode?
  • hoe slagen we erin om op een begrijpelijke en onderbouwde manier aan de patiënt uit te leggen wat een depressie is
  • hoe zetten we niet medicamenteuze interventies in als onderdeel van een zinvol en stepped care behandeltraject?
  • samenwerken vormt hierbij de hoeksteen: met wie en wanneer?


Omwille van de beoogde verspreiding over het hele Nederlandstalige landsgedeelte stimuleren we vooral West-Vlaamse LOK groepen om deze LOK aan te vragen.

Men vraagt per LOK vorming een minimum van 15 deelnemers te verzekeren: hiertoe kunnen 2 of meer LOK groepen samenwerken.

Ter voorbereiding kan een e-learning doorlopen worden via: https://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning

 

Deze LOK wordt door een duo sprekers gegeven.

ONLINE: Kostprijs: € 260 (per spreker) = €520 in totaal

FYSIEK: Kostprijs: € 290 (per spreker) = €580 in totaal (incl. verplaatsingskosten)

Betaling na de LOK-training aan de sprekers.

Publicatie datum