Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - betalend

Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts-psycholoog:

  • hoe (differentiaal)diagnostiek in de huisartsenpraktijk vorm kan krijgen
  • een dipje is daarom nog geen depressie: hoe schat je de ernst in bij een depressieve episode?
  • hoe slagen we erin om op een begrijpelijke en onderbouwde manier aan de patiënt uit te leggen wat een depressie is
  • hoe zetten we niet medicamenteuze interventies in als onderdeel van een zinvol en stepped care behandeltraject?
  • samenwerken vormt hierbij de hoeksteen: met wie en wanneer? O.a. toelichting Conventie psychologen ELPZ/GPZ

We beogen verspreiding over het hele Nederlandstalige landsgedeelte!

Men vraagt per LOK vorming een minimum van 15 deelnemers te verzekeren. Deze LOK wordt enkel fysiek gegeven en kan dus niet online doorgaan.

Prijs:

Sprekers duo: 2x €350 aan de sprekers te betalen.

Ter voorbereiding kan een e-learning doorlopen worden.

Deze LOK wordt door een duo huisarts-psycholoog gegeven.

Publicatie datum
Revisiedatum