Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - gratis

Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts-psycholoog:

  • hoe (differentiaal)diagnostiek in de huisartsenpraktijk vorm kan krijgen
  • een dipje is daarom nog geen depressie: hoe schat je de ernst in bij een depressieve episode?
  • hoe slagen we erin om op een begrijpelijke en onderbouwde manier aan de patiënt uit te leggen wat een depressie is
  • hoe zetten we niet medicamenteuze interventies in als onderdeel van een zinvol en stepped care behandeltraject?
  • samenwerken vormt hierbij de hoeksteen: met wie en wanneer? Oa toelichting Conventie psychologen ELPZ/GPZ

We beogen verspreiding over het hele Nederlandstalige landsgedeelte!

Men vraagt per LOK vorming een minimum van 15 deelnemers te verzekeren: hiertoe kunnen 2 of meer LOK groepen samenwerken. Aanvragen kunnen gebeuren tot uitputting van de 9 gratis LOK's. Deze moeten kunnen doorgaan tussen september 2023 en januari 2024.

Ter voorbereiding kan een e-learning doorlopen worden.

Deze LOK wordt door een duo huisarts-psycholoog gegeven.

Publicatie datum
Revisiedatum