EQuiP 2024 conferentie ‘Leading towards Health for All. Creating synergies between Public Health and Primary Care’

25 apr
Datum
25 april 2024 11:00 – 27 april 2024 16:00
Organisator
In samenwerking met Domus Medica
Adres

Het Rustpunt
Burgstraat 46
9000 Gent
België

bekijk in Google Maps
Prijs
€120-€200 Early bird, bekijk de website voor meer informatie
Accreditatie
EACCME accreditatie aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit

 

Indienen abstracts verlengd tot 14 februari.

Wij nodigen u graag uit voor onze volgende EQuiP-conferentie op 25-27 april in Gent. Deze internationale conferentie staat dit jaar in het teken van het creëren van synergieën tussen public health en de eerste lijn. Hoe populatiemanagement integreren in de eerste lijn? Hoe kunnen huisartsen bijdragen tot de volksgezondheid? En hoe kan ook planetaire gezondheid vertaald worden naar de praktijk?

De covidpandemie heeft ondubbelzinnig de cruciale relatie tussen eerste lijn en de volksgezondheid benadrukt. Huisartsen, huisartsenkringen en eerstelijnspraktijken hebben een essentiële rol gespeeld om de groeiende kloof in gezondheidsongelijkheid te verkleinen. Ze waren levensbelangrijk voor het uitvoeren van de vaccinatiecampagnes, het waarborgen van zorgcontinuïteit voor ouderen en patiënten met chronische aandoeningen, en zoveel meer.

Samenwerking tussen huisartsen, eerstelijnszorg en volksgezondheid is ook onmisbaar om de quintuple aim-doelen te bereiken: meer gezondheid voor de bevolking, een betere ervaring van de kwaliteit van de zorg, een lagere belasting van het zorgpersoneel en een reële toegankelijkheid van de zorg voor iedereen, en dit met het beschikbare gezondheidsbudget.

Mogelijk hebt u ervaring of onderzoek gedaan over dit onderwerp of een ander relevant onderwerp over de kwaliteit en veiligheid van eerstelijnszorg? Aarzel dan niet en stuur zeker uw abstract in, zodat we uw bijdrage kunnen plannen in een van de parallelle sessies of een workshop. Het indienen van abstracts werd verlengd tot 14 februari vanwege talrijke verzoeken van collega's, onderzoekers en experten binnen de huisartsgeneeskunde die hun onderzoek en/of lokale project willen delen met internationale collega's.

We kijken alvast uit naar uw waardevolle inbreng en hopen u te ontmoeten en inspireren op onze 64e EQuiP-conferentie!

Programma

Het volledige programma en praktische info is terug te vinden op de website van de conferentie. Bekijk ook het programma van de site visits op donderdag, het social event op vrijdag en de biografieën van de keynote sprekers.

EQuiP Conferentie is een internationaal congres met Engels als voertaal.

Naar het programma

Abstracts

Alle abstracts moeten online ingediend worden via de website van de conferentie.

  • Oral presentation: Een gesproken presentatie, inclusief Q&A, met een duurtijd van maximum 10 minuten en met een inhoud van maximum 10 dia's. De Oral presentations worden in parallele sessies ingedeeld op basis van de inhoud.
  • Poster presentation: Alle posters worden gedurende de hele conferentie getoond in de lunchruimte. We nodigen de auteurs van de posters uit om bij hun eigen poster een korte presentatie van 5 minuten te geven tijdens de poster-walk op vrijdag.
  • Workshop: Workshops zijn ingepland voor 75 minuten en bevatten verschillende presentaties in combinatie met interactieve activiteiten. Auteurs die geïnteresseerd zijn in het organiseren van een workshop, vragen we om eerst contact op te nemen met de organisatoren via Pierre.VandenBussche@ugent.be voor het indienen van de abstract. Hierdoor kan de workshop het beste geïntegreerd worden in het programma.

Abstract indienen