Kringvergadering 8 december: presentaties

Op de kringvergadering van 8 december 2018 kregen de kringbestuurders tijdens workshops en plenaire presentaties zicht op veranderingen die invloed hebben op de huisartsenkringen, zoals de eerstelijnszones, wachthervormingen en veranderingen in de vzw-wetgeving. Een aantal wetgevingen zijn nu al van toepassing, voor andere is het af te wachten of ze deze regeerperiode nog zullen goedgekeurd worden.

Feit is dat de veranderingen een impact hebben op onze organisatie en werking als huisartsenkring.

Ook al hadden we sommige zaken liever anders gezien, we moeten de bedreigingen omzetten in kansen.

Huisartsenkringen zijn een sterke partner in de eerste lijn en via het toekomstige eerstelijnsdecreet kunnen we het eerstelijnsbeleid in onze regio’s dan ook zelf vorm geven en organiseren zoals wij dit willen. We moeten onze plaats opeisen in de regionale zorgzones en de eerste lijn moet meer dan ooit aanwezig zijn in de ziekenhuisnetwerken. De ziekenhuizen hebben de eerste lijn nodig en niet omgekeerd.

Voor de samenwerkingsverbanden van de wachtdiensten lopen de onderhandelingen nog volop. Domus Medica vraagt realistische criteria en een voldoende financiering die een veilige en goed georganiseerde wachtdienst, georganiseerd door de huisartsenkringen, verder garandeert.

Normaalgezien worden de betreffende KB’s deze regeerperiode nog goedgekeurd. Laten we als huisartsenkringen echter nu al samen zitten en stipuleren hoe wij een realistische samenwerking zien in onze regio’s. Zo stippelen we zelf de regio’s en criteria uit.

Verandering heeft impact op onze organisatie als huisartsenkring. Tijdens interessante workshops konden de deelnemers leren hoe u een veranderingstraject kan aanpakken in de kring en hoe u als kringbestuur de huisartsen uit je regio mee krijgt.

Er ligt veel werk op de huisartsen bestuurdersplank. Het bestuur van een huisartsenkring vraagt heel wat organisatie en verantwoordelijkheid. Een sterke kringwerking, een goed bestuur, garandeert onze centrale rol in de eerste lijn. Dit bestuurswerk heeft een impact op de praktijkvoering van ons allemaal, en verdient dan ook 100% de steun van alle huisartsen.

Publicatie datum
18 dec 2018