Koepelverenigingen en partnerorganisaties

Domus Medica staat in verbinding met tal van koepelverenigingen in de eerste lijn, overheden en andere organisaties voor de uitwerking van projecten.  

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de organisaties waarmee we samenwerken, alsook van de projecten waarrond we samenwerken.

Publicatie datum
28 sep 2018
Revisiedatum
20 jan 2023