Geestelijke gezondheid

In Vlaanderen wordt éen op vier mensen tijdens zijn of haar leven geconfronteerd met psychische problemen. Geestelijke gezondheidsproblemen hebben een invloed op het functioneren van de persoon zelf en hebben eveneens een impact om de directe omgeving (familie, werkcontext).

Als huisarts kent u patiënten vaak het best en heeft u zicht op de context en voorgeschiedenis van mensen. Zo wordt u als huisarts met de eerste tekenen van psychisch lijden bij uw patiënt geconfronteerd. Naast de kennis en vaardigheid om de signalen van specifieke psychische problemen te herkennen en samen met u patiënt de klachten te bespreken, is het van cruciaal belang om te weten naar wie u wanneer doorverwijst.

Suïcidepreventie

In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie werkt Domus Medica materialen uit om huisartsen te ondersteunen in het herkennen van suïcidaliteit, het maken van contact met de patiënt, om de ernst van het suïciderisico in te schatten, om te zorgen voor veiligheid en gepaste zorg op gang te brengen.

In het dossier preventie van zelfdoding wordt dieper ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing, praktijkinstrumenten, bijkomende informatie en vorming rond suïcidepreventie.

Depressie

Een tijdige behandeling is cruciaal is om tot een succesvolle behandeling te komen en het  risico op terugval bij depressie te beperken. Het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg vanuit de huisartsenpraktijk is daarom des te belangrijker. Moment werken we aan de update van het dossier depressie. Dit kunt u binnenkort bij de themadossiers vinden.

Burn-out

Domus Medica zet samen met de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen in op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out. Hiervoor werd een vormingspakket uitgewerkt, bestaande uit een e-learning en een LOK pakket. Naast het herkennen van de signalen, focust het materiaal primair op de samenwerking tussen huisarts en klinisch psycholoog. Zo wordt duidelijk wanneer er een doorverwijzing nodig is en hoe de communicatie doorheen het zorgtraject verzekerd kan worden. In het project wordt ook een voorstel uitgewerkt rond de vergoeding van langer durende, psychosociale consulten.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van de FOD Sociale Zekerheid en is één van de 12 erkende pilootprojecten geïntegreerde zorg voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

 

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
31 jan 2022