Vestigingsplaats

Bij de keuze van een plaats voor de vestiging van een beroepspraktijk spelen ongetwijfeld zowel objectieve als sub­jec­tieve factoren een rol in het beslissingsproces.

Objectief gezien kan de aan- of afwezigheid van andere huisartsen of medische specialisten een invloed hebben op het bepalen van de vestigingsplaats. Maar ook subjectieve, meer gevoelsmatige elementen, zoals affiniteit met een bepaalde stad of streek zullen mee in rekening worden gebracht alvorens u een finale beslissing neemt.

Aandachtspunten bij keuze vestigingsplaats

  • Welke vorm van samenwerking overweegt u?
  • Stedelijk, voorstedelijk of landelijk milieu?
  • In welke regio is er een tekort aan huisartsen?
  • Zijn er ziekenhuizen, poliklinieken en dergelijke aanwezig?

Huisartsarme zones

In samenwerking met Stad Antwerpen ondersteunt het kennisdomein Praktijkorganisatie de realisatie van praktijken in huisartsarme zones in Antwerpen. Het gaat vooral om praktijken in Deurne-Noord, Antwerpen Luchtbal, Antwerpen Linkeroever en Oud Berchem.