Openpraktijkendag 2022

5. WGC Zuidrand

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand is een multidisciplinaire praktijk gelegen op het Kiel. Ons team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, kinesitherapeut en psycholoog biedt eerstelijnszorg aan de inwoners van de buurten het Kiel en het Valaar. We werken hierbij volgens het forfaitaire betalingssysteem.

Onze patiëntenpopulatie is multicultureel en bestaat voor een groot deel uit kwetsbare patiënten. Toegankelijke zorg is een belangrijk aspect van onze werking, alsook het empoweren van deze patiënten. We hebben oog voor cultuursensitieve zorg en maken onder meer gebruik van interculturele bemiddelaars.

Als praktijk zetten we sterk in op zorgcomplementariteit, waarbij taken worden opgenomen door de hulpverlener die er de meest gepaste competenties voor heeft. Zo werken we al geruime tijd volgens protcols voor onder andere diabetes en zwangerschapsopvolging, waarbij zowel de arts als de verpleegkundige een belangrijke rol spelen in de zorgverlening voor de patiënt.

Om deze zorgcomplementariteit verder uit te bouwen werken we in de praktijk ook met een triagesysteem, waarbij het onthaal een belangrijke rol speelt. Om aan de noden van de groeiende praktijk te voorzien, bouwen we momenteel een nieuw praktijkgebouw in de buurt.

Adres: De Bosschaertstraat 289, 2020 Antwerpen

Openingsuren: Namiddag (13u30-17u)

Samenwerking: Huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, sociaal werker, psycholoog, coördinator, boekhouder, onthaalverantwoordelijke, onthaalvrijwilligers, poetsvrouw

Website: www.wgczuidrand.be

Publicatie datum
06 apr 2022