Openpraktijkendag 11 juni 2022

De inschrijvingen voor dit evenement zijn afgesloten.

Gluren bij de buren

Heb jij je ook al afgevraagd hoe je collega’s het doen? Hoe zij hun praktijk organiseren? Welke oplossingen zij voor een goed personeelsbeleid hebben? Hoe zij hun secretariaat inrichten? Hoe zij de verpleegkundige inzetten? Hoe zij hun nieuwbouw hebben gerealiseerd en wat ze hieruit hebben geleerd?

Praktijkvoering is een essentieel onderdeel van de huisartsgeneeskunde geworden. Een goede structuur, regelmatig overleg in een groepspraktijk of met je medewerkers, duidelijke afspraken, een uitgekiende praktijkindeling, een organisatiestructuur die je ondersteunt in plaats van extra last bezorgt, maken dat je je als huisarts kan concentreren op je corebusiness: de zorg voor de patiënt.

‘Ondernemingszin, innovatie en lean management mogen dan misschien als buzzwoorden klinken, maar eigenlijk passen we het allemaal dagelijks toe’
Roel Van Giel,
Voorzitter Domus Medica

Of je nu soloarts bent, in een duo- of groepspraktijk werkt, monodisciplinair of multidisciplinair… allemaal zijn we kmo’s. Ondernemingszin, innovatie en lean management mogen dan misschien als buzzwoorden klinken, maar eigenlijk passen we het allemaal dagelijks toe.

Keer op keer zoeken we oplossingen om onze praktijk efficiënter te doen werken om onze focus maximaal op de patiënt te kunnen richten. We kunnen daarbij allemaal apart veel energie steken in het vinden van die oplossingen of we kunnen van elkaar leren en de oplossingen delen.

Net dat is wat we met het Expertisedomein Praktijkorganisatie van Domus Medica doen. Oplossingen delen voor problemen waarmee elke huisarts geconfronteerd wordt. Daarom ook dat we deze tweede editie van de Openpraktijkendag organiseren. Leren, kijken, luisteren van je collega’s, bij je collega’s. Dat is wat ons als beroepsgroep sterker maakt.

Ik wens alle praktijken die deelnemen van harte te bedanken om hun deuren open te zetten voor collega’s en alle collega’s die op bezoek komen een ongelooflijk inspirerende ervaring!

Roel Van Giel

Een goede samenwerking overstijgt de som der delen

We zijn enorm blij dat we dit jaar, met twee jaar vertraging, eindelijk terug een Openpraktijkendag mogen organiseren. Na twee jaar in de COVID-storm te hebben gezeten, doet het goed om letterlijk terug buiten te komen. Het is ook het moment om buiten onze vaste denkkaders te stappen en nieuwe oplossingen te vinden voor de noden die we de afgelopen maanden gevoeld hebben.

Nu meer dan ooit voelen we dat we als huisarts niet op een eiland werken. Zowel binnen de praktijk als daarbuiten is samenwerking essentieel gebleken om tijdens de pandemie te blijven functioneren. De triage- en vaccinatiecentra zijn perfecte voorbeelden van samenwerking op kringniveau.

Om ons binnen de praktijk op onze zorgtaak te kunnen concentreren, moeten we een stuk van het werk kunnen doorgeven aan andere medewerkers: een secretariaat om de telefoons mee op te vangen, een verpleegkundige die preventieve zorg kan opvolgen,… En laat ons zeker de collega niet vergeten die inspringt als je er zelf even niet bent.

Ook buiten de praktijk hebben we een sterk netwerk nodig van paramedici en ondersteuners. Psychologen om onze patiënten mentaal te ondersteunen, maatschappelijk werkers die helpen bij financiële of sociale problemen,... De juiste zorg door de juiste persoon op de juiste plaats is de kernboodschap, als we in de toekomst kwalitatieve geneeskunde willen blijven aanbieden. Op de Openpraktijkendag zijn er veel inspirerende voorbeelden van hoe zo’n samenwerkingen kunnen verlopen.

‘De juiste zorg door de juiste persoon op de juiste plaats is de kernboodschap’
Marieke Geijsels,
Senior-arts Expertisedomein Praktijkorganisatie

Niet enkel de personen met wie we samenwerken zijn belangrijk, maar ook de manier waarop we dat doen. Goede afspraken maken goede collega’s. Maar hoe maak je die en hoe leg je deze vast? Welke praktijkvorm is de beste voor jouw organisatie? Hoe werk je als soloarts of als praktijk samen in een netwerk of hoe ga je te werk als multidisciplinaire groepspraktijk? Kan forfaitair werken een meerwaarde bieden voor jouw patiënten en jezelf? Geen enkele praktijk is dezelfde; hoe meer bezoeken, hoe meer ideeën.

Als Expertisedomein Praktijkorganisatie geloven wij er steevast in dat een goede samenwerking(svorm) leidt tot een geheel dat groter is dan de som van de delen. De kwaliteit van de individuele zorg gaat omhoog. Er kunnen specifieke kwaliteitsprojecten opgezet worden binnen de praktijk, wat uiteindelijk leidt tot een betere geneeskunde voor de hele patiëntenpopulatie. Bovendien zorgt een fijne samenwerking ook voor voldoening en meer arbeidsvreugde.

We hopen van harte dat deze dag u mag inspireren. Dat de vragen waar u de afgelopen maanden mee zat, beantwoord worden en dat er – wie weet – mooie samenwerkingen uit voortvloeien!

Marieke Geijsels

Publicatie datum
06 apr 2022
Revisiedatum
09 jun 2022