Openpraktijkendag 2022

24. WGC De Hoek vzw

Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw is een eerstelijnszorgcentrum waar zorgverleners in interdisciplinair teamverband toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden. Het centrum richt zich op de bewoners van de wijken Westerkwartier, Sint-Jan en Stene. Door zowel curatief als preventief te werk te gaan, wil het centrum het welzijn in deze buurt verhogen.

WGC De Hoek vzw is het eerste wijkgezondheidscentrum te Oostende. Het team bestaat momenteel uit drie huisartsen, een haio, drie verpleegkundigen, een psycholoog, een diëtist, een vroedvrouw, een maatschappelijk werker, een coördinator, twee onthaal- en administratieve medewerkers en een preventiemedewerker.

Binnen de vroegere samenwerking met enkel huisartsen werd opgemerkt dat veel problemen van de patiënt onbeantwoord bleven. Er was nood aan een totaalaanpak, maar we waren niet in de mogelijkheid dit aan te bieden. Samenwerking met verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een psycholoog was noodzakelijk, maar externe doorverwijzingen bleken vaak te hoogdrempelig te zijn voor de patiënt. Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking bieden we vandaag een antwoord op dit probleem.

WGC De Hoek is een forfaitair werkende praktijk waardoor patiënten worden ingeschreven in het forfait en alle zorgen kosteloos worden aangeboden.

Adres: Gelijkheidstraat 1 bus 00.01, 8400 Oostende

Openingsuren: Namiddag (13u30-17u)

Samenwerking: Huisartsen, haio, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist, vroedvrouw, onthaal- en administratieve medewerkers, preventiemedewerker

Website: www.wgcdehoek.be

Publicatie datum
06 apr 2022