Openpraktijkendag 2022

22. Eerstelijnshuis 8830

Eerstelijnshuis 8830 is een vrij jonge, multidisciplinaire praktijk met zeven artsen waarvan vier artsen voltijds werken en drie artsen deeltijds. Daarnaast werken we binnen de praktijk samen met secretariaatsmedewerkers, een praktijkverpleegkundige, een haio en een eerstelijnspsycholoog.

We kozen voor interdisciplinaire samenwerking, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Daarnaast biedt de samenwerking met onze verpleegkundige ook een antwoord op de toenemende (chronische) zorgvraag en zorgnoden. Dankzij een duidelijke taakomschrijving verbetert de inhoud van de geleverde zorg, wat de werkvreugde alleen maar ten goede komt.

Verschillende van onze artsen engageren zich daarnaast ook in andere domeinen van de gezondheidszorg met als doel een brede kijk te houden op mens en gezondheid. We hechten veel belang aan goede communicatie met de patiënten en evidence-based medicine met aandacht voor de individuele patiënt. Binnen onze praktijk staat de zorg voor de patiënt in zijn geheel centraal. We willen het eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt bij gezondheidsproblemen, ondersteuning bieden bij chronische ziekten en zorg en preventie op maat helpen realiseren. Met de hulp van onze praktijkverpleegkundige proberen we ook steeds te werken aan praktijkverbeterende projecten.

Adres: Gitsbergstraat 7, 8830 Gits

Openingsuren: Voormiddag (10u-13u30)

Samenwerking: Huisartsen, haio, secretariaatsmedewerkers, praktijkverpleegkundige, eerstelijnspsycholoog

Website: www.eerstelijnshuis8830.be

Publicatie datum
06 apr 2022