Openpraktijkendag 2022

2. Praktijkhuis Korte Klaren

Praktijkhuis Korte Klaren, gelegen in de universiteitsbuurt, kende zijn ontstaan als duopraktijk van dr. Van Royen en dr. Peremans. Bijna veertig jaar later is de praktijk uitgegroeid tot een multidisciplinair medisch huis. In het centrum van Antwerpen bereikt het praktijkhuis een zeer diverse populatie en wensen we patiëntgerichte, laagdrempelige, medische zorg te verlenen met respect voor de persoonlijke waarden (cultuur, religie). Omwille van een toegenomen kansarme populatie, een sterk gestegen groep patiënten met verhoogde terugbetaling alsook een toegenomen multiculturele samenstelling van de patiëntenpopulatie, hebben we sinds 2019 gekozen om te werken volgens een forfaitair betalingssysteem.

We streven naar een goede praktijkorganisatie met een interprofessionele samenwerking. Dankzij onze interprofessionele samenwerking beogen we een meerwaarde voor de patiënten. We werken volgens een duidelijke taakverdeling en streven naar een open overleg met wederzijds respect, vlotte communicatie tussen professionals, vertrouwen en flexibiliteit. Dat straalt af op de patiënt en is ook onmiddellijk zichtbaar onder meer in de continuïteit van de zorg. Achter de schermen werkt het team bovendien aan de ontwikkeling van zorgtrajecten voor de multidisciplinaire aanpak van onder andere cardiovasculaire preventie (SPICES), diabetes en COPD.

Voor onze praktijk is gezondheid meer dan alleen niet-ziek zijn. We kijken naar de patiënt vanuit het model van positieve gezondheid van Huber. We schenken aandacht aan het algemeen welbevinden van de patiënt, het team en onszelf als hulpverlener. De komst van een maatschappelijk werker zorgde er bovendien voor dat er ingezet wordt op meer dan alleen maar medische of verpleegkundige hulpverlening.

Adres: Korte Klarenstraat 9A, 2000 Antwerpen

Openingsuren: Voormiddag (10u-13u30)

Samenwerking: Huisartsen, haio’s, verpleegkundigen, diëtist, maatschappelijk werker, onthaalmedewerkers en manager. Daarnaast werken we nauw samen met een vast team thuisverpleegkundigen.

Website: www.korteklaren.be

Publicatie datum
06 apr 2022