Openpraktijkendag 2022

19. Praktijk op de hoek

In Praktijk op de hoek werken we met vijf huisartsen samen in een vaste associatie. We streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Zo worden alle medische gegevens opgeslagen in een centraal dossier dat toegankelijk is voor alle artsen.

We bieden een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg. In samenwerking met onze patiënten streven we naar een integrale zorgverlening vanuit de overtuiging dat zijn welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale en maatschappelijke factoren, het milieu en de patiënt zijn eigen beleving.

In april 2019 zijn we verhuisd van een omgebouwde dokterswoning naar een gloednieuw gebouw met zes huisartskabinetten op de eerste verdieping. In de praktijk werken ook een haio en twee halftijdse onthaalmedewerkers. Er zit veel dynamiek en animo in ons team, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat.

We willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking te onderhouden met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, logopedisten, …) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen). Zo stellen we onze faciliteiten ter beschikking voor (para)medische beroepen. Door interdisciplinair samen te werken, kunnen we vlotter doorverwijzen naar (para)medici en bieden we een toegankelijkere zorg aan de patiënt.

Adres: Pintestraat 85, 9840 De Pinte

Openingsuren: Voormiddag (10u-13u30)

Samenwerking: Huisartsen, pedicure/podoloog, diëtist, psycholoog, burn-out coach, bemiddelaar, internist, orthopeed, gynaecoloog

Website: www.praktijkopdehoek.be

Publicatie datum
06 apr 2022
Revisiedatum
07 apr 2022