Openpraktijkendag 2022

18. ’t Doktershuis

Binnen ’t Doktershuis werken we samen volgens een georganiseerd schema met twee huisartsen (en vanaf april opnieuw een haio), een verpleegkundige en een telesecretariaat. Momenteel loopt er ook iemand stage die medisch secretariaat studeert. Binnen ons team werken we nauw en warm samen, wat patiënten erg op prijs stellen.

In 2017 bood een student van het postgraduaat ‘verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ zich spontaan aan om stage te komen doen. Tot dan hadden we er als artsen nog niet bij stilgestaan dat deze discipline binnen de verpleegkunde bestond en wat dit voor onze praktijk zou kunnen betekenen. Vandaag is het echter een verrijking voor onze praktijk om multidisciplinair te kunnen samenwerken.

We kunnen bijvoorbeeld een project rond osteoporose of vroegtijdige zorgplanning opzetten. We kunnen de dossiers van het FOD nauwgezetter indienen, de diabeteszorgtrajecten beter opvolgen, en er is een laagdrempelige manier om patiënten beter te omkaderen en op te volgen. Het geeft ontzettend veel voldoening om aan betere, kwalitatieve geneeskunde te kunnen doen, en de patiënt te kunnen helpen in alle facetten, zonder te moeten inboeten aan tijd en energie.

We werken vanop afstand ook samen met ‘t Bijhuis, waar vier psychologen en een diëtiste zitten. Het telesecretariaat vangt de meeste telefoons op. Zowel de artsen als de verpleegkundige beheren de mailbox op een gestructureerde wijze.

Adres: A.Farneselaan 15, 9120 Melsele

Openingsuren: Voormiddag (10u-13u30)

Samenwerking: VIHP, psychologen, diëtiste, telesecretariaat

Website: www.tdoktershuis.be

Publicatie datum
06 apr 2022
Revisiedatum
07 apr 2022