Openpraktijkendag 2022

14. InnSaeiMed

InnSaeiMed is een initiatief van dr. Forier: “Als huisarts werd ik vaak geconfronteerd met de complexiteit van het mens-zijn. Door een sterke persoonlijke ontwikkeling naast de reguliere geneeskunde zag ik dat de focus op welzijn en alles wat dat welzijn kan beïnvloeden een grote meerwaarde is. Dit gaat verder dan het bestrijden van ziekte. Als huisarts ervaarde ik de job bovendien als erg geïsoleerd, en miste ik contact en samenwerking met andere hulpverleners.”

Met de oprichting van de praktijk kozen we daarom voor een multidisciplinaire aanpak. Bijkomende praktijkondersteuning, zoals een secretaresse en een verpleegkundige, verlichten het takenpakket zodat we als huisarts meer aandacht kunnen geven aan onze patiënten. Laagdrempelige zorg op maat aanbieden in een fijn multidisciplinair samenwerkingsverband is bijgevolg een grote meerwaarde voor zowel de patiënt als de hulpverlener.

Ons team bestaat vandaag uit zorgverleners uit diverse disciplines. Samen trachten we het verschil te maken door via verschillende invalshoeken in te zetten op welzijn. We bieden zorg op maat aan via een holistische benadering voor iedereen die er baat bij heeft. Wij houden daarbij rekening met alle facetten van het menszijn en geven zo ruimte aan fysieke, emotionele, mentale, sociale en zelfs spirituele aspecten. Door rekening te houden met de context waarin de patiënt leeft, kunnen we met ons team verder gaan dan louter symptoombestrijding, maar trachten we de kern van het probleem aan te pakken. Hiervoor voorzien we een ruimer therapeutisch aanbod. Wij werken individueel, maar organiseren ook groepssessies.

Adres: Wagenstraat 6, 3740 Bilzen

Openingsuren: Volledige dag (10u-17u)

Samenwerking: Huisartsen, haio, verpleegkundige, diëtist, kinesist/osteopaat, loopbaancoach, systeemcoach, yoga, voetreflexoloog, integratieve massage, bemiddelaar

Website: www.innsaeimed.com

Publicatie datum
06 apr 2022
Revisiedatum
07 apr 2022