Openpraktijkendag 2022

13. Medpoint Sint-Truiden

Medpoint is een multidisciplinair co-working centrum van huisartsen, specialisten en paramedici. We focussen hierbij op het verenigen en ontzorgen van onze medici. We trachten dit te doen door te voorzien in alle faciliteiten die nodig zijn om de job te kunnen uitoefenen. Daarnaast bieden we ook een aantal ondersteunende diensten, waardoor onze artsen, specialisten en paramedici zich enerzijds 100% kunnen focussen op hun werk en het welzijn van hun patiënten, en anderzijds een betere work-life-balans kunnen creëren.

We zien interdisciplinaire samenwerking als de basis voor elke medische praktijk van de 21ste eeuw. Deze manier van werken zorgt voor betere geneeskunde, kortere zorgtrajecten en lagere behandelkosten wat een win-winsituatie oplevert voor zowel de arts als de patiënt. Anderzijds zorgt interdisciplinair samenwerken er ook voor dat u als arts of paramedicus niet langer alleen op een eiland zit. Het versterkt de uitwisseling van informatie en bevordert het sociaal contact met collega’s wat leidt tot een aangenamere job. Zeker in tijden dat veel huisartsen overwegen om te stoppen, is een opwaardering van ons beroep mooi meegenomen.

Adres: Tongersesteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

Openingsuren: Namiddag (13u30-17u)

Samenwerking: Huisartsen, esthetische artsen, plastisch chirurgen, kinderarts, orthopedist, medisch pedicure, klinisch psycholoog, psychologisch consulent, diëtist, audioloog, kinesist, pediatrisch kinesist, osteopaat, acupuncturist, vroedvrouw, schoonheidsspecialist en verpleegkundigen.

Website: www.medpoint.be

Publicatie datum
06 apr 2022