Openpraktijkendag 2022

11. Geneeskunde voor het Volk Schaarbeek

We zijn een forfaitaire praktijk met 2800 ingeschreven patiënten, we staan ook open voor mensen zonder papieren en maken deel uit van de 11 groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, een initiatief van de Partij Van De Arbeid. Het onthaal is een weerspiegeling van de sociale en culturele mix van onze patiëntenpopulatie. Daarnaast werken we ook geregeld samen met een team van vrijwilligers.

In het multiculturele Brussel is interdisciplinair samenwerken een must om goede zorgen te verzekeren voor onze patiënten. Zo hebben we met de overschakeling naar het forfaitaire systeem een verpleegkundige aangenomen. Onze verpleegkundige voert een reeks technische prestaties uit tijdens de consultaties, maar gaat ook op huisbezoek, volgt chronische patiënten op, organiseert preventieve campagnes en beheert het materiaal. Zij voorziet tevens de communicatie met de podologiestudenten die maandelijks de voeten van onze diabetespatiënten verzorgen. Patiënten met stress of chronische pijnklachten kunnen wekelijks terecht bij de bewegingscoach die gymnastieksessies geeft.

Dankzij een overeenkomst met het CGG maakt sinds een tiental jaar ook een eerstelijnspsycholoog deel van het team. Daarnaast neemt het onthaal veel sociale en administratieve taken op zich zoals vertalen, brieven beantwoorden, afspraken regelen in ziekenhuizen en juridische informatie verstrekken. Dankzij deze interdisciplinaire samenwerking stijgt de kwaliteit van zorg en kunnen we tijdrovende administratieve taken doorspelen. We proberen daarnaast ook zoveel mogelijk buurtgericht te werken door contacten te houden met eerstelijnsorganisaties in de wijk, scholen en jeugdorganisaties.

In onze praktijk beschikken we over zes kabinetten, een professioneel onthaal, een klein en groot labo, een gezellige keuken en een grote vergaderruimte. Tijdens de zomer kunnen we terecht in de tuin waar één van onze patiënten de kruiden en de bloemen onderhoudt.

Adres: Haachtse Steenweg 276, 1030 Schaarbeek

Openingsuren: Volledige dag (10u-17u)

Samenwerking: Huisartsen, haio’s, verpleegkundige, eerstelijnspsycholoog, onthaalmedewerkers

Publicatie datum
06 apr 2022