Elektronische toepassingen

GMD  

Het Globaal medisch dossier (GMD) is een essentiële bouwsteen voor kwaliteitsvolle zorg van de patiënt en is cruciaal voor gegevensdeling. Als erkend huisarts ontvang je een honorarium voor het beheer van het GMD enkel als je een elektronisch medisch dossier (EMD) gebruikt voor je patiënt. Het beheer van EMD’s gebeurt in een geregistreerd softwarepakket

Sinds 1 januari 2021 is papieren facturatie van het GMD niet meer mogelijk. De facturatie gebeurt nu vanuit het elektronisch medisch dossier van de patiënt door zich in te schrijven voor de MyCareNet-dienst “Beheer van het GMD” (eGMD).  

Digitale communicatie 

eHealth-certificaat 

Om veilige communicatie en uitwisseling van gezondheidsgegevens te garanderen heb je een eHealth-certificaat nodig. Hiermee kan je je identificeren als zorgverlener. Het eHealth-certificaat is drie jaar geldig en kan je aanvragen via de toepassing beheer van de eHealth-certificaten

Concreet dient het certificaat dus voor toegang tot de eHealth-diensten en om deze diensten te gebruiken.

Bewaar je wachtwoord en certificaat op een veilige plaats, en vraag dit om de drie jaar opnieuw aan. 

eHealthbox 

Via de eHealthbox kunnen zorgverleners en instellingen op een veilige manier informatie uitwisselen. De eHealthbox werd ontwikkeld door het eHealthplatform. Informatie wordt door middel van dubbele versleuteling doorgestuurd van verzender naar ontvanger. 

Elke zorgverlener beschikt over een gratis eHealthbox. Meer informatie over de eHealthbox is terug te vinden op de site van het eHealthplatform.  

Recip-e en PARIS 

Het elektronisch voorschrift kan je opmaken via MyCarenet door het programma Recip-e of via de PARIS-webtoepassing (Prescription & Autorisation Requesting Information System).  

Vaccinnet 

Vaccinnet is een systeem dat door de Vlaamse Overheid beschikbaar is gesteld in het kader van haar vaccinatiebeleid. Het zorgt ervoor dat vaccins kunnen besteld en verdeeld worden aan artsen-vaccinatoren. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties. Inloggen gebeurt op een beveiligde manier en ook medewerkers in de praktijk kunnen via een eigen login aanmelden. 

Om te starten met Vaccinnet is er een snelstartgids beschikbaar en kan je ook op de site van Vaccinnet terecht. 

In Vaccinnet kan je de groepspraktijk aanmaken zodat de huisartsenpraktijk zich kan voorzien van een gemeenschappelijke voorraad vaccins. Iedere arts dient eerst individueel toegang te vragen tot Vaccinnet. De eerste persoon die inlogt voor de nieuwe groepspraktijk dient de actuele voorraad van de groep aan te geven. Het formulier om een groepspraktijk aan te maken in Vaccinnet kan je aanvragen bij vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be

Vergeet je niet af te melden bij het account van de vorige (opleidings)praktijk aangezien HAIO's hier eveneens geregistreerd dienen te worden. Daarnaast dien je je account van Vaccinnet te koppelen aan het EMD. Op deze manier wordt de voorraad automatisch mee aangepast. 

Elektronisch factureren  

Om digitaal af te rekenen met je patiënt zijn er momenteel drie verschillende manieren, afhankelijk van het type patiënt. Deze drie verschillende implementaties zijn op dezelfde manier in de EMD-pakketten ingewerkt, zodat de gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd is zolang deze verschillende betalingswijzen parallel bestaan. Afhankelijk van de verzekerbaarheid van de patiënt kan men gebruik maken van één van de onderstaande facturatieopties:

  • eFact: patiënt met een voorkeursregeling (derdebetalersstatuut), zoals het OMNIO-statuut, chronische patiënt, financiële noodsituatie; 
  • eAttest: patiënt zonder voorkeursregeling waar je vroeger een normaal getuigschrift voor verstrekte hulp (GVV) schreef; 
  • MediPrima: OCMW-patiënt. 
    MediPrima is een geïnformatiseerd systeem dat het mogelijk maakt om de medische steun toegekend door de OCMW’s elektronisch te beheren. Hierin vind je informatie over bijvoorbeeld de medische kosten, de toekenning van steun aan een persoon en de registratie ervan in een databank door het OCMW. 

Publicatie datum
25 okt 2021