Bijkomende financiële vergoedingen

Financiële ondersteuning voor huisartsen

Huisartsen kunnen een lening en tegemoetkomingen aanvragen om hen te ondersteunen bij de opstart of uitbouw van hun praktijk en wanneer de huisartsenpraktijk inzet op interdisciplinaire praktijkvoering. 

 1. Renteloze lening(en)
  Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten en voldoen aan de voorwaarde van ‘eerste installatie’, kunnen een renteloze lening krijgen van €35.000. Bijkomend kunnen ze ook een extra renteloze lening van €10.000 aanvragen voor infrastructuur om samen te werken met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner. Het gaat om erkende huisartsen die praktijk voeren als huisarts in Vlaanderen of in Brussel.
 2. Tegemoetkoming in loon van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige
  Premie van maximaal €7400 per jaar (loonkost van één of meerdere extra medewerkers: praktijkondersteuners en/of praktijkverpleegkundigen). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan verhoogd worden met €800 indien de praktijk inzet op een extra vorming voor de verdere professionalisering van de samenwerking. (Opgelet: deze vorming bedraagt minimaal vier uur per jaar waarvan minstens één uur per jaar samen met de aanvragende huisarts gevolgd moet worden). 
 3. Tegemoetkoming in de kosten voor een telesecretariaat
  Premie van €3400 per jaar als tegemoetkoming voor een telesecretariaat (dienst die minimaal een online agenda voorziet en de telefonische oproepen trieert en behandelt). 
  Opgelet: deze premie kan je maximaal vijf jaar aanvragen en is niet cumuleerbaar met de tegemoetkoming voor een praktijkondersteuner/verpleegkundige. 
  De aanvragen gebeuren per arts. Ook in een groepspraktijk moet elke huisarts apart een aanvraag indienen.  

Meer informatie over de financiële ondersteuning van de huisarts lees je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Voor Vlaanderen kan Domus Medica je bijstaan bij de aanvraag voor een tegemoetkoming voor praktijkassistentie/telesecretariaat of een renteloze lening. 

Ondersteuning  aanvraag Impulseo

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald door het RIZIV ter ondersteuning van de praktijkwerking en het gebruik van e-diensten. Deze premie dien je jaarlijks aan te vragen via de MyRIZIV-toepassing.  

Het bedrag van de premie hangt af van bepaalde voorwaardes: 

 • Effectief actief als huisarts
 • Gebruik van aanvaard softwarepakket
 • Gebruik van e-diensten en het bereiken van de drempel voor een aantal parameters (Recip-e, Hoofdstuk IV, eFact, informed consent, sumehr, eGMD, medicatieschema, evidence linker CEBAM, eAttest en MyHandicap) 

In tegenstelling tot het vast bedrag dat je als haio ontving, hangt het bedrag als huisarts af van je situatie en het premiejaar. 

Startende huisartsen (RIZIV-nummer ontvangen in of na 2021) krijgen bovendien een eenmalige starterspremie van 4256 euro voor het beheren van de elektronische dossiers, bovenop de geïntegreerde praktijkpremie. Deze premie is voorbehouden voor artsen die prestatiegebonden werken. Deze GMD-starterspremie moet niet aangevraagd worden en wordt automatisch uitbetaald samen met de geïntegreerde praktijkpremie.  
 

Deelname aan wachtdiensten

Huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’ ontvangen een forfaitaire honoraria van het RIZIV, de beschikbaarheidshonoraria. Dit is enkel van toepassing in het weekend, een wettelijke feestdag of avond/nacht van een weekdag. De beschikbaarheidshonoraria worden uitbetaald op basis van de wachtgegevens die je huisartsenkring/wachtpost via de portaalsite MEDEGA registreert.

Andere steunmaatregelen 

Kmo-portefeuille  

Daarnaast kan je ook beroep doen op de kmo-portefeuille. Het is een financiële tegemoetkoming als je opleiding of advies aankoopt bij een geregistreerde dienstverlener. Zo kan de VIHP-opleiding deels bekostigd worden met de kmo-portefeuille.  

Loopbaancheques 

Wanneer je een job hebt, kan je elke zes jaar zeven uur loopbaanbegeleiding volgen via loopbaancheques. Zo betaal je maar 40 euro voor vier uur loopbaanbegeleiding. Houd er rekening mee dat je aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen alvorens je recht hebt op loopbaancheques. Meer informatie hierover vind je op de website van de VDAB

Publicatie datum
25 okt 2021
Revisiedatum
09 okt 2023