Bijkomende financiële vergoedingen

Impulseo

Het impulsfonds ‘Impulseo’ groepeert een aantal maatregelen die de huisartsenpraktijk moeten ondersteunen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Vlaanderen en Brussel.  

  1. Renteloze lening en premie voor nieuwe huisartsenpraktijken
    Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten en voldoen aan de voorwaarde van ‘eerste installatie’, kunnen een renteloze lening krijgen in Vlaanderen. Huisartsen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest starten, kunnen een premie aanvragen. 
  2. Tegemoetkoming voor een onthaal en administratief bediende
  3. Tegemoetkoming in de kosten voor het telesecretariaat
    Een medisch telesecretariaat beantwoordt de telefonische oproepen van de huisartsenpraktijk. De huisarts heeft toegang tot een online agenda en zijn oproepen via internet, outlook en smartphone.  

Let op, de tegemoetkoming voor praktijkassistentie en telesecretariaat is niet cumuleerbaar!

Voor Vlaanderen kan Domus Medica je bijstaan bij de aanvraag voor een tegemoetkoming voor praktijkassistentie, telesecretariaat of een renteloze lening. 

Ondersteuning  aanvraag Impulseo

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald door het RIZIV ter ondersteuning van de praktijkwerking en het gebruik van e-diensten. Deze premie dien je jaarlijks aan te vragen via de MyRIZIV-toepassing.  

Het bedrag van de premie is afhankelijk van bepaalde voorwaardes: 

  • In het premiejaar bent u effectief actief als huisarts 
  • Je maakt al dan niet gebruik van een softwarepakket 
  • Je gebruik van e-diensten en het bereiken van de drempel voor een aantal paramaters (Recip-e, Hoofdstuk IV, eFact, informed consent, sumehr, eGMD, medicatieschema, evidence linker CEBAM, eAttest en MyHandicap) 

Vergoeding voor deelname aan wachtdienst 

Huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’ ontvangen forfaitaire honoraria van het RIZIV, de beschikbaarheidshonoraria. Dit is enkel van toepassing in het weekend, een wettelijke feestdag of avond/nacht van een weekdag. De beschikbaarheidshonoraria worden uitbetaald op basis van de wachtgegevens die je huisartsenkring/wachtpost via de portaalsite MEDEGA registreert.

Andere steunmaatregelen 

Kmo-portefeuille  

Daarnaast kan je ook beroep doen op de kmo-portefeuille. Het is een financiële tegemoetkoming als je een opleiding of advies aankoopt bij een geregistreerde dienstverlener. Zo kan de VIHP-opleiding deels bekostigd worden met de kmo-portefeuille.  

Loopbaancheques 

Wanneer je een job hebt, kan je elke zes jaar zeven uur loopbaanbegeleiding volgen via loopbaancheques. Zo betaal je maar 40 euro voor vier uur loopbaanbegeleiding. Hou er rekening mee dat je aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen alvorens je recht hebt op loopbaancheques. Meer informatie hierover vind je op de website van de VDAB

Publicatie datum
25 okt 2021