Een (visueel) overzicht van de huisartsenwachtposten

Vlaanderen telt begin 2024 verspreid over haar grondgebied 44 wachtpostvzw’s die samen in totaal 55 wachtposten uitbaten.  Hiermee is op Tongeren na, het volledige Vlaamse landschap gedekt (er zijn momenteel gesprekken lopende zodat ook Tongeren kan aansluiten bij een bestaande wachtpost). 

Sommige vzw’s baten dus meerdere wachtposten uit. Doorgaans is er dan sprake van 1 hoofdwachtpost en 1 of meerdere satellietwachtposten. Deze laatste zijn dan maar beperkt open (bijvoorbeeld niet in de diepe nacht tussen 23u en 8u ’s morgens). Het kan echter ook zijn dat een vzw twee operationeel autonome wachtposten uitbaat. 

Er zijn grote verschillen waar te nemen qua grootte van de wachtposten. Het aantal vestigingen telkens in rekening genomen, zien we wachtposten die voor minder dan 90.000 inwoners per vestiging actief zijn terwijl er ook enkele wachtposten voor meer dan 200.000 inwoners actief zijn. Meest voorkomend zijn wachtposten met 1 vestiging die actief zijn voor 100.000 tot 125.000 inwoners. 

De overheid vraagt wachtposten om in de toekomst te gaan samenwerken in functionele samenwerkingsverbanden. Meer informatie over functionele samenwerkingsverbanden (FSV) kan je op deze pagina terugvinden

Niet alleen qua grootte maar ook qua organisatie zijn er verschillen waar te nemen. 

  • De meeste wachtposten zijn enkel in het weekend open, maar steeds meer wachtposten krijgen goedkeuring om hun wachtdienst ook in de week via de wachtpost te organiseren. Meer informatie over weekwacht via de wachtpost vind je op deze pagina
  • De weekendwacht verloopt doorgaans tussen vrijdagavond 18u en maandagochtend 8u (waarbij satellietwachtposten doorgaans vanaf 23u sluiten en doorverwijzen naar de hoofdwachtpost). Sommige wachtposten openen echter op vrijdag maar om 19u hun deuren. 

Het expertisedomein wil later een uitgebreide analyse van de wachtposten beschikbaar stellen. 

Contactgegevens van alle Vlaamse wachtposten

Contactgegevens van alle Vlaamse wachtposten, inclusief hun openingsuren en werkingsgebied (tot op deelgemeenteniveau) kan geraadpleegd worden via www.wachtposten.be.  

De wachtposten in kaart gebracht

kaart werkingsgebieden wachtposten vlaanderen met locaties januari 2024

Je kan een interactieve overzichtskaart terugvinden via deze externe link. 

Ook de spoedongevallendiensten zijn op deze kaart aangebracht. De data van de spoedongevallendiensten zijn gebaseerd op gegevens van de FOD Volksgezondheid (bron: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/gezondheidszorginstellingen) 

Ondanks zorgvuldig nakijken van alle data op deze kaart, kan noch Domus Medica vzw noch Wachtposten Vlaanderen vzw garanderen dat alle gegevens correct zijn. Beide vzw’s kunnen nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade die zou voortvloeien uit incorrecte informatie op deze kaart. 

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
01 jan 2024