Samenwerkingen expertisedomein Kwaliteit en Vorming

Bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen wordt samengewerkt met universiteiten, partnerorganisaties en andere instanties. Het expertisedomein Kwaliteit en Vorming is hierin ook vertegenwoordigd. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kan op een netwerk van betrokken actoren een beroep worden gedaan binnen het kwaliteits- en vormingslandschap. 

Het expertisedomein draagt ook bij aan verschillende initiatieven die worden genomen, op verschillende niveau’s. Enkele voorbeelden van instanties waarmee het expertisedomein in contact staat of overlegorganen waarbij het expertisedomein betrokken is: 

 

Vlaams niveau 

 • Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL)
 • Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) 
  • Bureau Eerste Lijn
  • Ontwikkelingsgroep Patiëntenervaringen Eerste Lijn
 • Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding (ICHO)
 • Universitaire centra 
  • Expertisecentrum Quality and Safety UGhent

Nationaal niveau 

 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Accrediteringsstuurgroep/-werkgroep 
 • Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) 
  • Werkgroep Huisartsgeneeskunde
 • Evidence-Based Practice Plan 
  • Adviesraad Evidence-Based Practice Plan
 • Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) 
  • Usergroup Digital Library for Health (CDLH)
 • Ebpracticenet
  • Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL)
 • Hoge Raad van Artsen-Specialisten en van Huisartsen
 • Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Internationaal niveau 

 • European Academy of Teachers in General Practice (EURACT)
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • European Association for Quality in General Practice/Family Medicine (EQuiP)
 • Guidelines International Network (G-I-N)

 

Naast deze samenwerkingen is er ook een intensieve samenwerking met andere expertisedomeinen van Domus Medica en instanties, afhankelijk van de lopende projecten en initiatieven.

Publicatie datum
04 okt 2021
Revisiedatum
05 okt 2021