Medicomut

Wat is de medicomut?

Artsen en ziekenfondsen onderhandelen in een commissie (= medicomut of Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen) die deel uitmaakt van het RIZIV. 

De beslissingen in de medicomut worden genomen door een drievierde meerderheid zowel van de leden die de ziekenfondsen vertegenwoordigen als van de artsensyndicaten. Wordt dat quotum niet bereikt, maar is er wel een gewone meerderheid binnen de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en binnen de vertegenwoordigers van de artsen, dan wordt het voorstel op de volgende vergadering opnieuw voorgelegd en volstaat een normale, dubbele meerderheid om het goed te keuren.

Wat doet de medicomut?

De bevoegdheden van de medicomut zijn vastgelegd in een gecoördineerde wet. De medicomut kan uit eigen bewegingen voorstellen doen tot aanpassing van de nomenclatuur van de medische verstrekkingen.

Akkoorden voor periode van minstens twee jaar

In principe worden akkoorden gesloten voor een periode van ten minste twee jaar. Het Verzekeringscomité kan echter in uitzonderlijke omstandigheden een akkoord van minder dan twee jaar aanvaarden.

Conventieakkoord 2018 - 2019

Meer informatie over het laatste conventieakkoord vind je hier.

Publicatie datum
17 jul 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021