Conventie 2018 - 2019

Algemeen

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ), ook medicomut genoemd, sluit een akkoord of conventie af meestal voor een periode van twee jaar.

Een conventie bepaalt:

  • De maximumtarieven die de zorgverlener, toegetreden tot het sociaal akkoord, mag aanrekenen en de sociale voordelen die hem daarvoor worden toegekend.
  • Verplichtingen betreffende de hoeveelheid en het rationeel gebruik van gezondheidsverstrekkingen.
  • Andere elementen zoals i.v.m. de derdebetalersregeling, het remgeld en de verplaatsingsvergoedingen in bepaalde landelijke streken.
  • Doelstellingen in verband met de organisatie van de gezondheidszorg (bv. samenwerking huisarts en specialist via zorgtrajecten, globaal medisch dossier, kwaliteitsvoorwaarden, preventiemodule voor de huisarts).

Het akkoord is budgettair geconditioneerd en het voorziet in correctiemaatregelen in geval van overschrijding van de begrotingsdoelstellingen.

Conventie 2018 - 2019

In dit conventie-akkoord werden belangrijke stappen naar veranderingen gezet. De differentiële indexatie, de automatische verlenging GMD, verhoging van de geïntegreerde praktijkpremie, financiële zekerheid wachtposten en ruimte voor nieuwe wachtposten, … zijn elementen die opgenomen zijn binnen het conventieakkoord 2018-2019. Klik hier voor het volledige conventieakkoord.

Binnen het conventieakkoord 2018-2019 worden heel wat initiatieven geïnitieerd maar de uitwerking zal tijdens de komende jaren moeten gebeuren. Daarnaast is er een besparing van 35 miljoen ten laste van de artsen.

Klik hier voor de conventietarieven 2018.

Publicatie datum
17 jul 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021