Digitale communicatie

Door de continue ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de enorme explosie van nieuwe toepassingen is een efficiënte uitwisseling van informatie een noodzaak geworden. Zorgverleners moeten rechtstreeks kunnen communiceren met een patiënt, zowel binnen de eerste lijn als met de tweede lijn. Maar ook als de andere zorgverlener (nog) niet gekend is, moet er informatie beschikbaar zijn: denk maar aan een verwijsbrief voor een specialist of aanvraag voor medische beeldvorming waar de patiënt nog geen afspraak bij een specifieke specialist of dienst radiologie heeft gemaakt. Vaak wordt dit nog opgelost met een papieren versie die met de patiënt wordt meegegeven, maar er wordt al volop gewerkt aan digitale oplossingen hiervoor. 

Rechtstreeks: eHealthbox

Directe communicatie met andere zorgverleners kan via de beveiligde eHealthbox. Bij koppeling van de eHealthbox met het elektronisch medisch dossier komen berichten en verslagen zelfs rechtstreeks in het dossier van de patiënt terecht. 

Klik hier voor meer info rond de eHealthbox

Met de eerste lijn: Vitalink

Voor documenten en informatie die toegankelijk is voor zorgverleners uit de eerste lijn die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, zijn er regionale eerstelijnskluizen opgericht. Informatie als Sumehr, medicatieschema, vaccinatiegegevens,... worden hier bijgehouden. Een deel van deze informatie kan je als zorgverlener ook rechtstreeks in het medisch dossier van de patiënt raadplegen. 

Klik hier voor meer info rond welke informatie je op Vitalink kan terugvinden 

Klik hier voor meer info over de specifieke werking van Vitalink en de eerstelijnskluizen

Met de ziekenhuizen: Hubs

Ziekenhuizen hebben zich verenigd in verschillende gezondheidsnetwerken. Daarbinnen wordt informatie beschikbaar gesteld van de medische onderzoeken van patiënten in ziekenhuizen, bij medische labo's,... Een overkoepelende koppeling zorgt ervoor dat de informatie niet alleen binnen het ziekenhuisnetwerk maar ook voor de eerste lijn en patiënten beschikbaar is. 

Klik hier voor meer info rond de werking van de Hubs

Met de patiënt: patiëntenportalen

Patiëntenportalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Verschillende zorginstellingen en organisaties stellen zo de gegevens die ze van een patiënt bijhouden ook voor de patiënt open. Een overkoepelend federaal initiatief wil de toegang tot al deze portalen kanaliseren. 

Klik hier voor meer info rond de verschillende patiëntenportalen

Publicatie datum
12 sep 2018