Zorgstroomcoach voor betere toegankelijkheid

Door patiëntenstops bij collega’s stijgt de werkdruk bij andere huisartsen en komt de toegankelijkheid voor patiënten in het gedrang.
De huisartsenkringen zijn essentieel om hierover lokaal correcte informatie te geven en het huisartsentekort in hun regio daadwerkelijk in kaart te brengen.
 
Vanuit de Vlaamse overheid worden nu extra middelen ingezet om de toegankelijkheid en de werkdruk in een aantal regio’s aan te pakken.
Hiervoor wordt een ‘zorgstroomcoach’ aangesteld die in eerste instantie methodieken zal ontwikkelen en good practices verzamelen om dan samen met de huisartsenkringen en zorgraden tot duurzame oplossingen in de regio te komen.
 
Hierbij zal ook de nodige aandacht gaan naar reeds ontwikkelde initiatieven, bestaande steunmechanismen en samenwerking met andere partners in regio.
Een expert lokale besturen vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), een verandermanager van het Departement Zorg en een medewerker van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) zullen mee ondersteunen.
 
De zorgstroomcoach start vanaf 1 maart bij Domus Medica en zal in een eerste fase in zes tot tien nog te selecteren pilootregio’s aan de slag gaan.
Zij zal verder bouwen op de expertise van het project rond huisartsentoegankelijkheid, dat in samenwerking liep met het Departement Zorg, de UGent en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).
 
Helena Broekaert
verantwoordelijke expertisedomein preventie en gezondheidsbevordering
en vanaf 1 maart: zorgstroomcoach