YAR Vlaanderen coacht jongeren naar nieuwe kansen

YAR Vlaanderen in een notendop

YAR Vlaanderen is een organisatie die zich inzet voor jongeren die kampen met problemen in verschillende levensdomeinen. Dat kan gaan van een onveilige thuissituatie die noopt tot zelfstandig wonen, maar evengoed gedrag door onzekerheden of trauma’s, of een doorverwijzing van de jeugdrechter. YAR reikt de jongeren handvaten aan om hun leven weer de op de rails te krijgen. Via de coachingprogramma’s laat YAR ze ervaren dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en dat bewuste keuzes maken de eerste stap is om hun leven of woonsituatie in handen te nemen.

Naast professionele medewerkers, rekenen ze op een netwerk van vrijwilligers en partners. Voor de residentiële fase van de coachingprogramma’s schakelen ze bovendien ook artsen of verpleegkundigen in. Zij monitoren de fysieke en/of medische conditie van de jongeren, een belangrijke voorwaarde om het intensieve programma tot een goed einde te brengen. 

De kracht van coaching

In het aanbod van YAR staan twee programma’s centraal: YAR Coaching en YAR Wonen. 

YAR Coaching is een ambulant, gestructureerd programma in drie fasen: het voortraject (10 weken), de residentiële trainingsweek (6 dagen) en het natraject (34 weken). Ze hanteren een specifieke methodiek waarvan de efficiëntie is aangetoond, én die grondig wordt geëvalueerd in samenwerking met academische instellingen. De jongeren focussen op drie persoonlijke doelen die ze tijdens het voortraject formuleren. 

YAR Wonen ondersteunt jongeren die uit noodzaak zelfstandig moeten wonen. Daartoe zetten ze vooral in op een eigen netwerk uitbouwen, bewustmaking van keuzes en verantwoordelijkheden, en praktische ondersteuning. Zo kan de jongere een eigen plek in de samenleving innemen. 

Jeugd(zorg), een zorg voor de samenleving

De boodschap van YAR naar jongeren is dat ze er niet alleen voor staan. Ze kunnen rekenen op de geëngageerde steun van vaste en vrijwillige medewerkers en partners. Voor alle vrijwillige medewerkers geldt dat ze veel terugkrijgen voor hun inzet. Ze groeien op persoonlijk vlak, leren nieuwe vaardigheden, breiden hun netwerk uit, oogsten waardering en respect, vullen hun vrije tijd zinvol in, ... .

Medische ondersteuning op residentie

Zowel YAR Coaching als YAR Wonen hebben tot slot een residentiële fase: een meerdaags programma op locatie mét fysieke uitdagingen. Om de jongeren tijdens de residentiële trainingsweek (6 dagen) of tijdens de residentiële trainingsdagen (4 dagen) op te volgen, is YAR Vlaanderen altijd op zoek naar ervaren verpleegkundigen of artsen. Er staat geen loon tegenover, wel een mooie onkostenvergoeding. En bovenal: een ervaring voor het leven, onbetaalbare waardering en grenzeloos respect.

Zin gekregen om hier als arts of verpleegkundige mee uw schouders onder te zetten en jongeren te monitoren tijdens de residentiële fase van het coachingprogramma? 

Of wenst u meer informatie over doorverwijzing, aanmelding van een jongere of de wat en waarom van YAR Vlaanderen? 

Check www.yarvlaanderen.be, of contacteer stafmedewerker Alessio Di Masi: alessio.dimasi@yarvlaanderen.be I 0496 70 30 82.