Welke huisartsenkring wint 7 december de tweede veiligheidsprijs?

21 aug 2019

Het steunfonds van de ‘Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep’ (PRaag) wil in samenwerking met Domus Medica het thema ‘veiligheid van zorgverleners’ blijvend onder de belangstelling houden.


Daarom rijkt het steunfonds op 7 december een prijs uit voor het beste lokale veiligheidsinitiatief van een huisartsenkring.

Ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt, die zich als voorzitter van UHAK (Unie Huisartsenkringen) steeds ingezet heeft voor de huisartsenkringen (en hun erkenning) en ook initiatieven nam rond de veiligheid van huisartsen, wordt de tweede veiligheidsprijs uitgereikt op de kringvergadering van 7 december 2019. Vorig jaar ging de eer naar Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving voor de veiligheidsinitiatieven in de wachtpost.

Aan de prijs is, naast de eer voor de laureaat, een geldprijs verbonden van 1500 euro. 

Wie komt voor deze prijs in aanmerking? 

Een Vlaamse of Brusselse huisartsenkring die projecten rond veiligheid uitgewerkt hebben of hieromtrent momenteel in de huisartsenkring initiatieven nemen en uitwerken. De projecten verhogen: 

  • De veiligheid in de huisartsenpraktijk
  • De veiligheid bij huisbezoeken
  • De veiligheid tijdens de wachtdienst

Komt uw huisartsenkring hiervoor in aanmerking? 

Stuur dan voor 11 november 2019 een gemotiveerde kandidatuur per brief naar Domus Medica, ter attentie van Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van de jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. (of per mail aan gert.merckx@domusmedica.be). 

De kandidaturen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de voorzitter, drie praktijkvoerende huisartsen uit minimum drie verschillende Vlaamse provincies/Brusselse Gewest, één huisarts verbonden aan een vakgroep huisartsgeneeskunde van één van de Vlaamse/Brusselse universiteiten, één andere zorgverlener.

Het reglement voor de prijs kan u hieronder lezen.

Succes!

Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van de Jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

Dr. Luc Couvreur, Dr. Dirk Devroey, Dr. Peter Hoffman, Dr. Yves Rosiers, Dr. Wim Verhoeven, Sophie Roelandt, leden van de jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep

PRaag vraagt uw financiële steun om dit mogelijk te maken. De middelen van het steunfonds zullen uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van de jaarlijkse prijzen en andere veiligheidsinitiatieven voor zorgverleners. Het beheer van de middelen en het geven van lezingen aan huisartsenkringen blijven volledig vrijwillig en gratis. Wenst u een lezing te organiseren in uw huisartsenkring, contacteer dan gert.merckx@domusmedica.be.

Wilt u dit initiatief mee steunen?

Stort dan individueel, als praktijk, huisartsenkring of vereniging van zorgverleners een vrije bijdrage op rekeningnummer BE31 6451 0166 7755, t.a.v. Domus Medica vzw, met vermelding ‘Steun PRaag + naam arts, praktijk, kring’. PRaag dankt u alvast voor uw bijdrage.

Dr. Sophie Roelandt en dr. Ralph Pacqueu, stichters PRaag
Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica