Website mHealthBelgium wijst de weg tussen gezondheidsapps in België

20 feb 2024

Hoewel de samenwerking tussen Riziv, beMedTech en Agoria eind 2023 afliep, besloten die laatste twee om het mHealthBelgium platform voort te zetten. Zo willen ze burgers, zorgverleners en zorginstellingen ook in de toekomst up-to-date info over betrouwbare mobiele toepassingen aanbieden.

Volgens een nieuwe procedure die op 1 oktober 2023 van kracht werd, kunnen bedrijven rechtstreeks bij het Riziv een aanvraag indienen voor validatie van hun mobiele medische app. Ook andere stakeholders, zoals wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen of beroepsverenigingen van zorgverleners kunnen nu zo’n aanvraag indienen. Voorheen verliepen aanvragen via mHealthBelgium.

Maar sectorfederaties beMedTech en Agoria beslisten het platform mHealthBelgium toch verder te zetten als een centrale plek waar burgers en professionals betrouwbare informatie over mobiele medische toepassingen kunnen terugvinden.

De apps die opgenomen zijn op mHealthBelgium zijn opgedeeld in 3 niveaus. M1 betekent dat de app beschikt over CE-markering. Toepassingen met niveau M2 voldoen aan alle 6 ICT-criteria rond veiligheid, privacy en ICT-integratie. Toepassingen van niveau M3 worden gefinancierd door het Riziv in het kader van een zorgpad, tijdelijk of definitief. 

Daarnaast zal je er ook informatie vinden over de status van een aanvraag tot terugbetaling door het Riziv. En tenslotte komt er ook informatie over apps die in ons omringende landen gebruikt worden.

Wim Torbeyns