Videoconsultaties in principe goed idee

26 jun 2019

Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen teleconsultaties zoals verzekeraar AXA die lanceert, een waardevolle aanvulling zijn op de gewone consultaties bij de huisarts, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Maatschappelijke evolutie 

Digitale communicatie tussen mensen is a fact of life waarbij ook de zorg haar voordeel kan doen. Videoconsultaties zijn daar een voorbeeld van, naast telemonitoring (bewaking van gezondheidsparameters zoals het hartritme vanop afstand door een arts) of het gebruik van evidencebased gezondheidsapps. 

Complementair 

Domus Medica benadrukt dat videoconsultaties reguliere ‘live’-contacten tussen patiënt en huisarts nooit mogen verdringen; als complementair aanbod kunnen ze echter wél nuttig zijn, met name voor de follow-up van patiënten met een chronische aandoening. 

Voordelen 

Een videoconsultatie kan snel en zonder verplaatsing worden georganiseerd en levert zowel de arts als de patiënt aanzienlijke tijdswinst op. Dat is goed voor het milieu en tegen stress, administratieve rompslomp en burn-out. Laagdrempelige videoconsultatie vergroot het arsenaal van de arts om patiënten heel kort op te volgen. 

Nadelen 

Het belangrijkste nadeel is dat artsen ondanks de beeldverbinding geen echt lichamelijk onderzoek kunnen verrichten. Dat maakt videoconsultaties minder geschikt voor acute zorg of voor eerste contacten. 

Financieel 

Idealiter wordt dit soort teleconsultaties zo georganiseerd dat de huisarts eerlijk kan worden vergoed voor de geleverde prestaties en dat de kosten voor de patiënten zo laag mogelijk worden gehouden. Op beide fronten is in ons land nog heel wat marge voor verbetering. Zolang er geen terugbetaling is van digitale zorg, gaat dat ten koste van kwetsbare patiënten, wat nadelig is voor de toegankelijkheid van de zorg.