Vereenvoudiging administratie huisartsen kan €234,9 miljoen opleveren

In maart vorig jaar bond Jong Domus de strijd aan met de administratieve overlast. Zij schoven in een open brief zes hervormingsvoorstellen naar voor. Naar aanleiding van deze communicatie heeft het DAV Meetbureau samen met de uHasselt en Jong Domus voor elk van deze voorstellen de potentiële impact op de administratieve lasten in kaart gebracht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat indien alle voorstellen worden geïmplementeerd een jaarlijkse administratieve lastendaling van € 234,9 miljoen kan gerealiseerd worden.

De volgende zes administratieve processen werden geanalyseerd: 

  1. Schaf de ziektebriefjes tot drie/zeven dagen afwezigheid af
  2. Hanteer één standaard ongeschiktheidsattest i.p.v. aparte attesten voor onderwijs, Defensie, politie en Medex. 
  3. Hanteer één identiek model voor vertrouwelijke attesten voor alle ziekenfondsen; 
  4. Schaf attesten voor sociaal verlof af
  5. Schaf attesten voor gezondheidskeuring onderwijs af
  6. Schaf de jaarlijkse verlenging van terugbetalingsattest voor geneesmiddelen voor permanente aandoeningen

De grootste lastendaling kan toegeschreven worden aan voorstel 1 dat 'de afschaffing van het verplichte ziektebriefje voor afwezigheden van max. 7 dagen' stipuleert. Dit proces gaat in de huidige situatie gepaard met een administratieve last van 231,3 miljoen.

Het totale bedrag dat hier bespaard kan worden is 234,9 miljoen euro. Dit bedrag kan onderverdeeld worden als volgt:  

Dit rapport ondersteunt wetenschappelijk het werk dat gebeurt in de stuurgroep van Jong Domus en de drie artsensyndicaten (de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, ASGB en VAS). Jong Domus en de drie artsensyndicaten zullen de komende weken verder werken aan de prioriteiten geformuleerd in de conventie en dit rapport hiertoe gebruiken. 

Een link naar het rapport kan je hier terugvinden.