Nieuw nomenclatuurnummer voor Opstarttraject Diabetes

Vanaf 1 januari 2024 gingen de koninklijke besluiten omtrent het ‘Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2 volgens het zorgprotocol opgemaakt door het verzekeringscomité’ in voege. 

Dit nieuwe traject wordt verwacht een antwoord te zijn op de nood aan vroegere diagnose en behandeling voor personen met diabetes type 2 vanaf het begin van de ziekte. 

Dit zorgt voor verandering van enkele nomenclatuurnummers. De nieuwe nomenclatuurnummers die gebruikt worden voor het Opstarttraject Diabetes vervangen de nomenclatuurnummers van het Voortraject en dit vanaf 1 januari 2024: 

  • 400374 (vervangt de code 102852)
  • 400396 in medische huizen met forfaitaire tegemoetkoming (vervangt de code 109594)

Ook staan de toepassingsregels in de koninklijke besluiten. Er zijn enkele belangrijke zaken waarmee men rekening moet houden bij het gebruik van nomenclatuurnummer 400374. Zo mag de verstrekking 400374 slechts één keer per kalenderjaar aangerekend worden en mag deze niet aangerekend worden voor een patiënt die ingeschreven is in een ‘Zorgtraject bij diabetes 2’ of de ‘Overeenkomst inzake zelfregulatie van diabetes-mellitus-patiënten’.

De opvolging wordt ofwel gedaan door de huisarts die het GMD van de patiënt beheert ofwel door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD van de patiënt beheert. 

Domus Medica kreeg intussen verschillende meldingen dat het gebruik van de nieuwe nomenclatuurnummers in de praktijk nog niet altijd lijkt te werken. Wij blijven bij de juiste instanties aankloppen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Meer informatie over het Opstarttraject diabetes is te vinden op: Opstarttraject diabetes vanaf 1 januari 2024: Wat verandert er voor zorgverleners? | RIZIV (fgov.be)

Lien Geudens
Expertisedomeinverantwoordelijke Praktijkorganisatie