Misbruik van tropicamide oogdruppels: aandachtspunt!

Dit is niet meer zo nieuw, maar nog wel actueel en dus nuttig om te herhalen. Misbruik van oogdruppels op basis van tropicamide gebeurt soms door druggebruikers en heroïneverslaafden. De beoogde effecten zijn euforie en visuele hallucinaties. Misbruik van tropicamide langs intraveneuze weg leidt echter tot ernstige gezondheidsproblemen.

Wanneer een voorschrift voor tropicamide wordt gevraagd, is een dubbelcheck naar misbruik dus zeker aan te raden.