Medisch voorschrift voor terugbetaling voetverzorging?

Tot en met 2022 voorzag Helan Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro per sessie voor diabetespatiënten voor voetverzorging met een maximum van 4 sessies per jaar. Er was hiervoor geen medisch attest nodig. Vanaf 1 januari 2023 breidde Helan dit voordeel uit naar hetzelfde bedrag voor iedereen.

Vanaf die datum vraagt het ziekenfonds echter wel een medisch voorschrift als bewijs van medische noodzaak.

De werkgroep Kafka ziet het nut in van de uitbreiding van de terugbetaling maar gaat helemaal niet akkoord met het eenzijdig vragen van een medisch attest zonder overleg met de vertegenwoordigers van de artsen.

Dit attest is medisch overbodig en voorziet in extra belasting voor de nu al overwerkte huisartsen.
Het verlegt de controlefunctie over dit ledenvoordeel van Helan zelf naar de huisartsen. Werkgroep Kafka pleit dan ook voor een snelle afschaffing van dit parapluattest. Het aanrekenen van een dergelijk consult aan de mutualiteit leidt tot onaanvaardbare kosten voor de maatschappij en weegt niet op tegen het beperkte voordeel. Een consultatie met enkel de vraag voor dit attest kost 30 euro, waarvan de patiënt meestal 4 euro betaalt, om een korting van 5 euro te ontvangen. Dit attest is bijgevolg nefast voor zowel de patiënt, de huisarts en de ziekteverzekering.

Stuurgroep Kafka betreurt het feit dat er attesten aan de bomen blijven groeien ondanks de inspanningen om onnodige administratie een halt toe te roepen. Onze kostbare tijd is broodnodig om voor onze patiënten te zorgen. Wij hebben alvast contact opgenomen met Helan om een broodnodig overleg in te plannen over de snelle afschaffing van dit nieuwe attest. We vragen ook aan andere instanties om steeds op voorhand te overleggen met artsenvertegenwoordigers, alvorens een nieuw attest in het leven te roepen.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie