KB over praktijkondersteuning in juni definitief

Eerder communiceerde de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) over het Koninklijk Besluit (KB) waarbij extra middelen zijn toegekend voor de ondersteuning in de huisartsenpraktijk dat goedgekeurd werd door het Verzekeringscomité.

Na goedkeuring van het Verzekeringscomité moet elk KB (dus ook dit KB) naar de Raad van State om het legistiek proces te controleren. Concreet wil dit zeggen dat het Koninklijk Besluit pas in juni 2024 helemaal definitief zal zijn.  

We begrijpen dat er veel vragen zijn en werken daarom aan een uitgebreide FAQ. Zodra het KB definitief is, publiceren we de FAQ met alle antwoorden.

Lien Geudens
Expertisedomeinverantwoordelijke Praktijkorganisatie

Meer nieuws