Jaaropening Domus Medica – 3 februari 2018

8 feb 2018

Op zaterdag 3 februari werd het nieuwe werkingsjaar van Domus Medica feestelijk ingezet in Living Tomorrow in Vilvoorde. Dr. Roel Van Giel verwelkomde de aanwezigen met een pleidooi voor een nieuwe aanpak van het gezondheidsbeleid. Christophe Dekoninck lichtte vervolgens de werking van 2017 toe en de belangrijkste prioriteiten voor 2018. Feest was er ook, met de uitreiking van de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts.

‘Wij hebben geen gezondheidszorg in België, wij hebben ziektezorg’

Roel Jaaropening 2018 031Dr. Roel Van Giel hield tijdens de jaaropening van Domus Medica op 3 februari een opmerkelijke toespraak. Hij pleitte voor een nieuwe en totale aanpak van het gezondheidsbeleid, met een serieuze investering in de eerste lijn: “Feit is dat er eindelijk serieus geïnvesteerd moet worden in de uitbouw van de eerste lijn (de huisarts, de huisapotheek, de thuisverpleegkundige,…). Dit betekent een shift van middelen en personeel van de tweede naar de eerste lijn. En er zal een andere financiering moeten komen voor de artsen. Wij kiezen daarbij voor een gemengd financieringssysteem met 60% financiering forfaitair/per capita, 30% per prestatie en 10% op basis van kwaliteitsdoelstellingen. Wij kiezen daarbij voor een billijke verloning voor elke arts, los van intellectuele of technische akten, die de jarenlange inkomensongelijkheid tussen artsen eindelijk uit de wereld moet helpen.
Wij kiezen voor de weg vooruit. Wij kiezen daarbij voor een ander soort syndicalisme. Wij kiezen voor een syndicalisme dat durft vooruitkijken naar de toekomst. Dat durft de meest heilige huisjes af te breken in het belang van de toekomst van de artsen, in het belang van de toekomst van de patiënten.”

Lees hier de volledige toespraak.

Werking 2017 en prioriteiten 2018

Christophe Jaaropening 2018 032Op de Jaaropening gaf Christophe Dekoninck, algemeen directeur Domus Medica, een overzicht van de huidige werking.

2017 was een succesvol jaar voor onze organisatie. Zo waren er positieve resultaten wat betreft aantal activiteiten en projecten, opkomst op onze vormingsactiviteiten en groei in aantal leden. Eind 2017 had Domus Medica meer dan 2800 leden, wat een groei is van 4,3% t.o.v. 2016. Van de huisartsenkringen waren 70 van de 84 kringen lid van Domus Medica in 2017.
Domus Medica investeerde intern in nieuwe digitale tools die aansluiten op de hedendaagse behoeften van de gebruikers. Zo werd in 2017 een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd en zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe website, e-learningplatform, vacaturebank en een webshop in 2018.

Domus Medica heeft in 2017 verder ingezet op de uitbreiding van haar kennisdomeinen. Het kennisdomein Preventie & Gezondheidspromotie is nu het vijfde domein naast de kennisdomeinen ICT, Kringen, Beroepspromotie en Praktijkorganisatie.
In 2018 wordt er gewerkt aan de uitbouw van twee nieuwe kennisdomeinen: het kennisdomein Kwaliteit & Vorming en het kennisdomein Chronische Zorg.

Voor 2018 zijn ook drie prioriteiten vastgelegd:

  • wetenschappelijk luik: (e-)gezondheidsgids
  • professioneel luik: huisartsenkringen
  • maatschappelijk luik: samenwerking eerste en tweede lijn

Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts

Prijs v d Vlaamse en Brusselse HA 001Tot slot was er op deze Jaaropening ook heel wat reden tot feest, met o.a. de jaarlijkse uitreiking van de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts
Deze werd uitgereikt aan een duo artsen: dr. Annemie Deleenheer en dr. Jo Butaye.
Wij wensen hen nogmaals van harte proficiat!