“Ik ben veranderd, maar je ziet het niet”

Patiënten met een hersenletsel na een (ernstig) ongeval of door een hersenaandoening verblijven lange tijd in een revalidatie-omgeving, waar je als huisarts weinig zicht op hebt. Hoe verloopt het herstel? Welke letsels recupereren en welke letsels blijken blijvend te zijn? Vroeg of laat gaat de patiënt naar huis en komt de huisarts plots weer in beeld. Terug aanknopen met de patiënt die je vroeger kende, ligt vaak niet voor de hand. Je merkt op dat hij/zij wat trager reageert, een uitleg niet ten volle begrijpt, en moeite heeft om het medicatieschema te volgen. De patiënt van vroeger is blijkbaar iemand anders geworden. Dat vraagt veel van de directe omgeving, maar ook van de hulpverleners in de eerstelijn, want ze hebben met een ‘andere’ persoon te doen.

300.000 mensen met NAH 

In België leven naar schatting 300.000 mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en elk jaar lopen bijna 50.000 personen een hersenletsel op. In een doorsnee praktijk gaat jaarlijks om 5 tot 10 nieuwe patiënten met een NAH, meer en meer jonge mensen. Het is niet zo evident om de beperking van deze mensen in te schatten en ermee rekening te houden. Daarom voert de Hersenletsel Liga van 9 tot 15 oktober 2023 met de Week van NAH een campagne. Het is de bedoeling om lotgenoten samen te brengen en het brede publiek te informeren via verschillende activiteiten, zowel live als online, zie hiervoor www.hersenletselliga.be/activiteiten.