Hitteplan

Hitteplan België heeft een hitte- en ozonplan waarvan de waakzaamheidsfase elk jaar begint op 15 mei en eindigt op 30 september. Het doel van dit plan is te anticiperen op het begin van extreme hitte en de te nemen maatregelen om de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking te voorkomen en te beperken, met bijzondere aandacht voor risicogroepen. Voor meer informatie over het Vlaams Warmetactieplan, zie www.warmedagen.be.

Wie graag waarschuwingsmails in aanloop van een warmteperiode ontvangt, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief. Tijdens deze periode zal Sciensano de oversterfte analyseren via Be-MOMO (Belgian Mortality Monitoring). U kunt zich ook inschrijven op IRCELINE om het smog-, ozon- en hittebulletin te ontvangen.